Banca Națională a României – Sucursala Regională Iași angajează Casier

Banca Națională a României – Sucursala Regională Iași angajează Casier

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 18 februarie 2020

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminată

Atribuţiile principale ale postului

 • este gestionar al numerarului și a altor valori primite în gestiune în cursul programului de lucru, în vederea efectuării operațiunilor cu numerar;
 • asigură activitatea de primire, recepţie, păstrare, ambalare, dezambalare, gestionare şi eliberare etc. a valorilor din propria gestiune în timpul programului de lucru, în vederea efectuării operaţiunilor cu numerar şi alte valori atribuite;
 • participă la operațiunile cu numerar şi alte valori desfăşurate în cadrul serviciului casierie (procesarea numerarului, ambalarea-dezambalarea numerarului şi a altor valori, manipularea numerarului, operaţiuni încasări şi plăţi în numerar prin ghişeele operative şi speciale etc.), cu respectarea reglementărilor în vigoare;
 • participă la procesarea automată sau manuală a numerarului provenit din depunerile instituţiilor de credit/Trezoreria Statului sau prezentat la schimb de populaţie;
 • creează condiţiile pentru buna desfăşurare a acţiunilor de verificare şi inventariere a valorilor din gestiunea sa.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • cunoștințe minime de operare pe calculator: Pachetul Microsoft Office (Word, Excel);
 • experiență profesională de minimum 3 ani în activitatea de operațiuni cu numerar în sistemul bancar sau în activitatea de procesare numerar pentru sistemul bancar, dovedită prin documente.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanță;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • orientare către client.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 18 februarie 2020 (inclusiv).

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina www.bnr.ro.

 

Sursa:  www.bnr.ro