Asociația „Misiunea Creștină Armata Salvării din România” angajează 1 asistent social, Iași

Asociația „Misiunea Creștină Armata Salvării din România” angajează 1 asistent social (normă intreaga 8 ore/zi, 40 ore/saptamana sau 100% normă) pentru  Centrul de Zi din IASI, care are ca scop prevenirea abandonului scolar si familial pentru copii din medii defavorizate, identificarea și incluziunea profesionala si socială a familiilor aflate in dificultate, ajutor pentru repatrierea cetatenilor romani care au emigrat in Norvegia, incluziunea victimelor traficului de fiinte umane.
 
Asistentul social va fi angajat in cadrul in cadrul Proiectului   SMART – Servicii Multifuncționale Antisãrãcie pentru Reintegrare și Transformare” avand COD Proiect  PN3006 care face parte din programul “Dezvoltare localã, reducerea sãrãciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, proiect implementat in conformitate cu Contractul de Finantare nr. 1/16.12.2019 semnat intre Fondul Român de Dezvoltare Socialã (OP), în calitate de Operator de Program si Asociația Misiunea Creștinã Armata Salvãrii din România, în calitate de Promotor de Proiect (PP).
 
Pozitie: Asistent Social – Centrul de Zi (care are si o componenta de servicii de consiliere, informare si asistenta sociala pentru parinti sau alti beneficiari)
Norma: 40 ore/saptamana (100%)
Cod proiect: PN3006
Denumire proiect:  ”SMART – Servicii Multifuncționale Antisãrãcie pentru Reintegrare și Transformare”
Localitatea: IASI 
 
Responsabilitățile si cerintele postului:
 • Identificarea si recrutarea grupurilor țintă: copii cu risc de abandon scolar si familial, familii sarace in dificultate;
• Evaluarea initiala, evaluari periodice, aplicarea chestionarelor de satisfactie e beneficiarilor;
• Evaluarea initiala, contractarea serviciilor, implementarea strategiilor si planurilor de interventie si incluziune pentru copii si parinti;
• Intocmirea dosarelor de angajare pentru parintii copiilor si a dosarelor sociale precum si realizarea managementului de caz;
• Furnizarea de servicii de ocupare destinate șomerilor sau grupurilor vulnerabile pe piața muncii: informare și consiliere profesională, orientare către cursuri de pregatire vocationala si formare profesioanala, mediere pe piața muncii etc;
• Implicare în crearea si implementarea procedurilor de lucru si a instrumentelor de lucru standardizate;
• Implicare în campania de senzibilizare, conștientizare, informare si publicitate pentru grupurile tinta;
• Indentificarea de resurse in colaborare cu instituțiile și organizațiile partenere si cu reteaua de servicii de ocupare si formare profesionala, cu organizatile sindicale, patronale si/sau autoritatile publice;
• Identificarea de cursuri de pregatire profesionala si vocationala pentru beneficiari (parinti);
• Identificarea de oportunitati de formare si angajare profesioanala pentru beneficiari;
• Monitorizarea si asistenta beneficiarilor.
• Persoană motivată să lucreze cu categorii aflate în situații de sărăcie extremă, în special cu persoane familii sarace, familii cu o anumita forma de deprivare a locuinței, cetateni romani cu domiciliul in strainatate;
• Persoană cu abilități de planificare, organizare și raportare;
• Abilități de comunicare, empatie și asertivitate;
• Respectă termenele-limită;
• Bună cunoaștere a Excel, Word și Power Point;
• Să fie de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal din CV, în vederea procedurii de selecție și angajare;
• Disponibilitate pentru program flexibil in proximitatea beneficiarilor cat si in reteaua de servicii sociale;
• Identifica, contacteaza si face evaluarea intiala  a beneficiarilor
• Semneaza contractele sociale cu beneficiarii eligibili 
• Face managementul de caz si implementeaza planurile de interventie personalizata
• Ofera servicii de informare, consiliere si asistenta sociala; 
• Participa la evaluarea abillitatilor de viata ale parintilor impreuna cu profesorii sau educatorii 
• Organizeaza grupuri de suport, faciliteaza dezvoltarea comunitara;
• Implementeaza campaniile antidiscriminare, de sensibilizare; 
• Acompaniaza beneficiarii, identifica locuri de munca pentru parinti, creeaza legaturi cu reteaua de suport si reteaua de servicii sociale, faciliteaza accesul la beneficii sociale pentru familii si copii.
 
Profilul candidatului/candidatei:
• Studii superioare în domeniul asistenței sociale, asistent social înregistrat în Registrul Național al Asistenților Sociali din România (membru CNASR) sau angajament scris ca in maxim 3 luni de la data angararii se va inscrie în Registrul Național al Asistenților Sociali din România (membru CNASR);
• Experienta in programe sociale similar precum: Centre de Zi, Centre de Informare si Consiliere, Proiecte de asistenta sociala comunitara, 
• Persoana motivata sa lucreze cu categoriile defavorizate;
• Bune abilitati de utilizare a computerului (Word, Excel internet, etc);
• Foarte bune abilități de comunicare, de lucru, cu șomerii și grupurile vulnerabile pe piața muncii și de relaționare cu alte instituții, retele profesionale și organizații;
• Persoană energică, motivata si orientată către obținerea de rezultate.
• Carnet de conducere categoria B reprezintă un avantaj;
 
Prezinta avantaj candidatul sau candidata care au:
• Experiență în servicii sociale destinate prevenirii abandonului scolar si familial;
• Asistent Social Specialist  sau Principal (CNASR) sau experienta in servicii sociale minim 3 ani
• Experienta anterioara in programe similare reprezinta un avantaj (experienta in servicii sociale destinate promovarii drepturilor minoritatilor; experienta in lucru cu categorii defavorizate;)
• Experinta in programe finantate din fonduri europene sau norvegiene care cunoaste procedurile de raportare si exigentele finantatorului. 
• Curs formare formatori.
 
Beneficii:
• Un salariu motivant pe măsura eforturilor depuse, contract pe perioadă determinată (35-36 luni) cu o perioada de proba de 3 luni;
• Posibilitatea de a evolua profesional într-o organizație care are ca misiune incluziunea celor mai vulnerabile persoane ale societății.
 
Data limita de trimitere a CV-ului si a Scrisorii de Motivatie este joi, 14.01.2020, ora 17,30.
 
Selecția se face pe baza CV-ului și a interviului de angajare. Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV insotit de o Scrisoare de Motivatie  la adresa organizatiei din str. Ing. Zablovschi nr. 91, sector 1, Bucuresti sau in Str. Vasile Lupu, nr 96, Iasi precum si  e-mail la adresa Eugen_Lucan@eet.salvationarmy.org  până joi, , 14.01.2020, ora 17,30.
Mai multe informatii pe www.economiesociala.net