UNICEF România recrutează Coordonator județean în domeniul asistenței sociale și protecției drepturilor copilului, în județul Bacău

UNICEF România recrutează coordonator județean în domeniul asistenței sociale și protecției drepturilor copilului, în județul Bacău

Scop Coordonarea inițiativelor din domeniul asistenței sociale și protecției drepturilor copilului, precum și furnizarea de sprijin tehnic și metodologic asistenților sociali/tehnicienilor asistență socială implicați în proiect

Locație Municipiul Bacău, județul Bacău

Durată 18/04/2017 – 31/12/2017, cu posibilitate de prelungire

Data de început 18/04/2017

Calificări și experiență profesională
Studii superioare în științe sociale sau administrative;

Experiență profesională
o minim 3 ani experiență în protecția copilului și /sau asistență socială;
o experiență în management de proiect și/sau evaluare.

Competențe transversale
o abilități de analiză și sinteză;
o capacitate de comunicare
o capacitate de lucru în echipă
o capacitatea de a utiliza noile tehnologii pentru documentare, comunicare şi elaborare de materiale specifice proiectului

Calendar estimativ al activităților (aprilie – decembrie 2017)
o Supervizarea continuării recensământului comunitar;
o Coordonarea participării la formare a asistenților sociali/tehnicienilor în asistență socială;
o Participare la întâlnirile de lucru organizate pe durata proiectului;

Condiții generale
 Consultantul va lucra sub directa coordonare a Ofițerului de Proiect UNICEF și în strânsă colaborare cu Specialiștii și alți consultanți UNICEF;
 Luând în considerare specificul activităților, coordonatorul va dezvolta relații de colaborare cu: echipa de implementare a proiectului; reprezentanţii primăriei Muncipiului Bacău și structurilor de pe plan local implicate în proiect; reprezentanţii organizaţiilor relevante la nivel judeţean (ISJ, CCD, CJRAE, DGASPC, Consiliul Județean, Prefectură, etc.)

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV și o Scrisoare de Intenție in limba română pe adresa bucharest@unicef.org până la data de 31 martie, 2017, cu titlul “Aplicație coordonator județean Bacău”.

Responsabilități și sarcini de lucru  sunt disponibile pe www.unicef.ro.

Sursa: www.unicef.ro