SOS Satele Copiilor România angajează Asistent Social pentru SOS Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Părinţi București

SOS Satele Copiilor România angajează Asistent Social pentru SOS Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Părinţi Bucuresti

Descrierea postului:
Asistentul social oferă servicii primare de asistenţă socială copiilor, familiilor beneficiare şi tinerilor, în vederea prevenirii separării copiilor de familie şi depăşirii unor situaţii de dificultate identificate.

Principalele sarcini:
Realizează evaluarea socio-economică a familiei (ancheta socială);
Identifică nevoile reale ale familiei si propune servicii de intervenţie pentru copil şi familie;
Consiliază familia beneficiară în scopul menţinerii unităţii şi funcţionalităţii acesteia; consiliază şi susţine copilul şi familia în vederea prevenirii neşcolarizării copiilor şi/sau prevenirii abandonului şcolar; consiliaza tânărul/tânăra in vederea accesarii serviciilor sociale la care are dreptul.
Întocmeşte planul personalizat de consiliere pentru fiecare membru al familiei asistate şi monitorizează lunar progresul copiilor şi familiilor beneficiare;
Realizează şi implementează programul de activităţi şi întâlniri de grup pentru copii şi părinţi;
Se întâlneşte în mod regulat cu ceilalţi membri ai echipei multidisciplinare şi interinstituţionale.
Face propuneri de închidere sau transfer al cazului.
Asigură monitorizare postservicii pe o perioadă de 3 luni

Cerinţe:
Licenţiat în asistenţă socială
Cel puţin un an de experienţă relevantă în lucrul cu copii, tineri şi/sau familii vulnerabile
Empatie, simţ de răspundere
Atitudine pozitiva şi orientare către rezolvarea de probleme
Capacitate de lucru în mod individual şi în echipă
Bucurie de a lucra cu şi pentru copii şi familii în dificultate
Bună cunoaştere a drepturilor copilului si familiei; conştientizarea şi înţelegerea problemelor de dezvoltare socială, inclusiv probleme legate de educaţie pentru sănătate, HIV/SIDA
Abilităţi dezvoltate de comunicare şi de lucru în reţea
Permis de conducere categoria B (mobilitate)
Cunoştinţe operare PC (MS Office)
Limba engleză

Persoanele interesate pot trimite CV şi scrisoare de motivaţie pe adresa de e-mail tania.duduta@sos-satelecopiilor.ro

Numai aplicanţii selectaţi vor fi contactaţi în vederea participării la un prim interviu!

Sursa: www.sos-satelecopiilor.ro