SOS Satele Copiilor angajează Asistent Social pentru Programul SOS Bacău

Asociația SOS Satele Copiilor angajează ASISTENT SOCIAL pentru Programul SOS Bacău

Descrierea postului:
Angajatul contribuie la implementarea metodei managementului de caz conform standardelor specifice, incluse în legislaţia românească, pentru copiii şi tinerii aflaţi cu măsură de protecţie la SOS Satul Copiilor Hemeius şi în Comunitatea de Tineri Bacau.

Principalele responsabilităţi:
• Sustine si implementeaza componente din managementul de caz pentru copiii din Satul SOS Hemeius şi tinerii din Comunitatea de Tineri Bacau
• asigură implicarea familiei biologice, a părinţilor sociali, a consilierilor, a reprezentantului legal şi a copilului şi îi sprijină pe aceştia în toate demersurile întreprinse pe parcursul managementului de caz (acompaniere, sprijin emoţional, consiliere, întâlniri periodice)
• dezvoltă planuri de acţiune, programe şi măsuri specifice în domeniul asistenţei sociale (plan de admisii, PIP/PIS-uri, coordonarea întâlnirilor echipei multidisciplinare implicate în dezvoltarea beneficiarilor din cadrul locaţiei SOS Bacau)
• participă activ în procesul de admisie a beneficiarilor în sistemul SOS
• se implica la intocmirea şi reactualizare dosarelor beneficiarilor
• prezintă cazurile copiilor/tinerilor aflaţi cu măsură de plasament la SOS în cadrul Comisiei pentru Protecţia Copilului
• stabileşte contactul şi colaborează cu DGASPC-urile, SPAS-uri, cu ONG-uri, serviciile sociale, spitale sau orice alte instituţii care pot oferi informaţii cu privire la copii în dificultate, pentru admisia acestora în conformitate cu prevederile legale şi strategia de admisie a SOS, pentru reintegrarea lor în familie, menţinerea relaţiei între fraţi, menţinerea relaţiilor cu alte persoane relevante pentru copil
• se implica in monitorizarea situaţiei beneficiarilor după încetarea măsurii de plasament din cadrul SOS Satele Copiilor România, locaţia Bacau.

Cerinţe:
-absolvent de studii socio-umane sau medicale (cu licenţă)
-de preferat membru în Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali (avantaj)
-reprezinta un avantaj minim 2 ani de experienţă relevantă în domeniul protecţiei copilului; experienţă în întocmirea dosarelor sociale (anchete sociale, evaluări, completarea planurilor individualizate de protecţie şi a planurilor de intervenţie specifică)
-cunoştinţe solide de legislaţie în protecţia copilului
-permis de conducere categoria B (mobilitate)
-cunoştinţe operare PC (MS Office)

-bucurie de a lucra cu şi pentru copii şi familii în dificultate;
-empatie, simţ de răspundere
-abilităţi dezvoltate de comunicare şi organizare
-atitudine pozitivă şi orientare către rezolvarea de probleme

Oferta: Posibilitatea de a lucra pentru o idee generoasă pusă în slujba copiilor şi familiilor în dificultate, un salariu adecvat funcţiei şi profilului caritabil al organizaţiei, formare profesională precum şi oportunitatea de networking în mediul ONG din Bacau şi din ţară.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV şi o scrisoare de motivaţie la adresa de e-mail tania.duduta@sos-satelecopiilor.ro.
Informaţii suplimentare la 021-668.00.88.
Numai aplicanţii selectaţi vor fi contactaţi în vederea participării la un prim interviu!

Descrierea organizaţiei SOS Satele Copiilor România
Noi oferim o familie copiilor ajunşi în dificultate, îi ajutăm să-şi clădească singuri un viitor şi contribuim la dezvoltarea comunităţilor în care ei trăiesc. SOS Satele Copiilor s-a clădit pe baza unor convingeri şi atitudini fundamentale, ce reprezintă esenţa succesului nostru. În îndeplinirea misiunii noastre, următoarele valori durabile ne ghidează acţiunile, deciziile şi relaţiile: CURAJ, ANGAJAMENT, ÎNCREDERE, CREDIBILITATE.

Mai multe detalii despre activitatea organizatiei pe www.sos-satelecopiilor.ro.