Societatea civilă este invitată să se înscrie în Comitetul Național OGP

Societatea civilă este încurajată să participe activ la procesul de guvernare deschisă prin înscrierea în Comitetul Național de Coordonare a implementării Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă în România până la data de 31 octombrie 2017.

Ministrul Gabriel Petrea a solicitat prefecturilor organizarea unei întâlniri cu organizațiile neguvernamentale aflate în evidență pentru a promova inițativa Guvernului României adresată societății civile.

”Invit organizațiile neguvernamentale de profil să participe la implementarea Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă în România prin depunerea candidaturii la Comitetul Național OGP. Expertiza societății civile este necesară pentru implementarea politicilor pentru asigurarea unei guvernări deschise, transparente și contribuie în mod special la modernizarea managementului public. Îmi doresc ca această informație să fie transmisă la toate ONG-urile interesate, indiferent de locul de proveniență, astfel încât să existe o reprezentare extinsă în cadrul Comitetului.” a declarat Ministrul Consultării Publice și Dialogului Social, domnul Gabriel Petrea

Pentru a putea desemna reprezentanți în Comitetul Național OGP, organizațiile societății civile trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

 • să fie persoane juridice fără scop lucrativ înregistrate în România în condițiile legii, domeniile de activitate prevăzute în statut să fie în strânsă legătură cu domeniile de competență ale OGP;
 • scopul, obiectivele și activitățile să fie independente față de instituții publice, partide politice, ideologii, doctrine și religii;
 • să nu condiționeze participarea beneficiarilor la acțiunile organizației de apartenența acestora la anumite ideologii, doctrine, religii sau alte organizații;
 • instituțiile publice și partidele politice să nu aibă reprezentanți în organele de conducere ale organizațiilor;
  să dispună de organe de decizie distincte de cele de execuție;
 • să fi desfășurat activitate neîntreruptă anterior depunerii candidaturii timp de cel puțin 3 ani și să fi făcut publice rapoarte de activitate anuale, precum și rapoarte financiare;
 • să nu desfășoare activități exclusiv în interesul membrilor săi;
 • să nu înregistreze datorii la bugetul de stat;
 • să fi realizat cel puțin trei studii/analize/cercetări sau proiecte, în funcție de specificul organizației, în domeniile de competență ale OGP;
 • să nu practice și să nu promoveze un discurs instigator la ură.

Candidatura se va realiza prin Scrisoare de intenție, prin care vor fi asumate criteriile de eligibilitate de mai sus și în care candidații vor menționa organizația/organizațiile care le sprijină candidatura, dacă este cazul, precum și cel puțin trei studii/analize/cercetări/proiecte, în funcție de specificul organizației, în domeniile de competență ale OGP.

Toate candidaturile trebuie transmise la adresa de e-mail ogp@gov.ro, în atenția Comitetului Național OGP.

Procesul de selecție va fi coordonat de reprezentanții guvernamentali ai Comitetului, pe baza criteriilor de eligibilitate menționate.

Sursa: www.dialogsocial.gov.ro