Salvați Copiii România angajează Responsabil financiar proiect POCU

Salvați Copiii România angajează Responsabil financiar proiect POCU

Post: Responsabil financiar, cod COR 121125

Norma de lucru: 8 ore/zi, normă întreagă, 35 de luni

Localizare: București, str. Abrud nr. 126, sector 1

Responsabilități:
– Raportează financiar către organismele de control și audit;
– Se asigură că fondurile sunt utilizate în conformitate cu prevederile proiectului și cu respectarea legislației;
– Asigură managementul financiar al proiectului conform prevederilor legale;
– Realizează evidența cheltuielilor și a rapoartelor și centralizărilor financiare;
– Întocmește cererile de plată și de rambursare (cu documentele justificative aferente);
– Asigură monitorizarea cheltuielilor și execuției bugetare a proiectului;
– Elaborează previziuni de flux financiar;
– Verifică documentele justificative aferente tuturor cheltuielilor din cadrul proiectului;
– Realizează, urmărește și actualizează previziunile fluxului financiar necesar;
– Participă la realizarea achizițiilor publice și a dosarelor de achiziție publică;
– Verifică respectarea bugetului proiectului;
– Întocmește note de recepție, ordine de deplasare, bonuri de consum, etc.
– Menține legătura cu autoritatea de management;
– Verifică pontajelor și introduce datele;
– Verifică concordanța rapoarte, fișe pontaj, state salarii;
– Elaborează rapoarte proprii de activitate, timesheet-uri/fișe de pontaj individuale;
– Execută orice alte dispoziții primite de la managerul de proiect ce au legătură directă cu activitățile din proiect;
– Raportează financiar către Managerul de proiect;
– Analiza liniilor bugetare;
– Participă la ședințele de management a proiectului;
– Asigurară procedurile financiare necesare implementării proiectului;
– Realizează rapoartele financiare;
– Întocmește notele justificative;
– Realizează completările, justificările și contestațiile cererilor de rambursare;

Profilul candidatului ideal:
– Studii superioare absolvite în domeniul economic;
– Experiență profesională specifică in management financiar de proiect intre 5-10 ani;
– Experiența in proiecte managementul financiar al proiectelor cu finanțare europeană, minim 3 ani;
– Competențe specifice managamentului financiar al proiectelor;
– Experiență în folosirea sistemului de operare Windows, aplicații Office;
– Abilități de lucru în echipă;
– Susținerea viziunii și misiunii Salvați Copiii și depunerea tuturor eforturilor pentru realizarea acestora;
– Perseverență, loialitate, angajament.

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:
– CV în format Europass în limba română cu mențiunea postului vizat;
– scrisoare de intenție în care se vor preciza documentele relevante care atestă experiența în domeniile menționate în CV;
– acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal (acordul poate fi descărcat de pe www.salvaticopiii.ro.)

Vă rugăm să trimiteți documentele mai sus menționate, la email liliana.bibac@salvaticopiii.ro, până la data de 5 iunie 2018. 

Persoanele selectate pentru interviu vor fi contactate in perioada 5 – 8 iunie 2018.

Rezultatul selecției va fi comunicat până pe data de 15 iunie 2018.

Despre noi
Salvați Copiii România este o organizație neguvernamentală, asociație de utilitate publică, non-profit, democratică, neafiliată politic sau religios, care militează activ pentru protecția drepturilor copilului în România, din 1990.
VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație, protecție și participare, asumându-ne MISIUNEA de a obține progrese importante privind modul în care copiii sunt tratați și producerea schimbărilor imediate și de durată în viața acestora. În cei 28 de ani de activitate, peste 1.750.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.
Organizația Salvați Copiii este un angajator care asigură oportunități egale, unde apartenența etnică, genul, apartenența rasială, orientarea sexuală, dizabilitatea sau orice alt criteriu similar nu va constitui o cauză de excludere a vreunui candidat.

 

Sursa: www.salvaticopiii.ro