Organizația Umanitară CONCORDIA angajează Coordonator Programe București

Organizația Umanitară CONCORDIA angajează Coordonator Programe București

Responsabilitățile postului: 

 • Coordonează derularea activității în toate proiectele sociale derulate în București
 • Coordonează și se implică activ în derularea, aplicarea și dezvoltarea conceptului pedagogic în toate proiectele din București
 • Împreună cu șefii de proiecte identifică și propune spre aprobare conducerii necesarul de resurse materiale, financiare și umane pentru desfășurarea în condiții optime a activității în proiectele de care este responsabil
 • Stabilește obiectivele anuale ale proiectelor din București împreună cu șefii de proiecte, în concordanță cu direcțiile strategice ale organizației și asigură cadrul optim pentru îndeplinirea lor
 • Efectuează evaluarea anuală a tuturor șefilor de proiecte din București, conform procedurilor organizației
 • Supervizează bugetul proiectelor din Bucureșți și oferă suport coordonatorilor de proiecte pentru buna gestiune a bugetelor alocate
 • Se implică activ și prompt în rezolvarea oricăror situații conflictuale aparute, luând imediat măsurile corecte ce se impun și transmite informațiile necesare superiorului ierarhic, dacă este cazul
 • Supervizează activitatea de asistență socială, verifică punctual dosarele beneficiarilor și poate propune instrumente și soluții pentru îmbunătățirea serviciului
 • Stabilește și menține contactele cu autoritatile locale și alte organizații relevante (A.J.O.F.M., D.G.A.S.M.B., Primăria Municipilui București, Inspecția Socială etc.) și dezvoltă parteneriate cu acestea.

Profilul candidatului: 

 • Studii superioare, formare în domeniul social
 • Abilitate de comunicare și bună relaționare cu copiii și tinerii
 • Simțul responsabilității
 • Empatie și răbdare
 • Abilitate de gestionare a situațiilor conflictuale
 • Abilitate de organizare și gestionare eficientă a resurselor
 • Flexibilitate în comunicarea cu diferitele categorii de beneficiari
 • Experiență de minim 2 ani în coordonarea unor activiăți similare.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 30.06.2019, la adresa de e-mail: roxana.teodorescu@concordia.org.ro.  Vă rugăm menționați în subiectul mesajului: Coordonator Programe.

Mai multe informații despre activitatea organizației sunt disponibile pe  www.concordia.org.ro.

 

Sursa: www.concordia.org.ro