Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iaşi organizează concurs pentru ocuparea postului de consilier la Serviciul economic.

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iaşi organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de consilier grad IA – 1 post la Serviciul economic.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

  • studii de specialitate: studii universitare cu licenţă sau absolvite cu diplomă de absolvire specializarea: economic;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 6 ani şi 6 luni;
  • abilitaţi comunicare;
  • cunoştinţe operare calculator.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

22 iunie 2017, ora 09:30: proba scrisă;
28 iunie 2017, ora 09:30: proba interviu.

În vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune dosarele în termen de 5 lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv până în data de 14.06.2017, orele 16.00 la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate lmobiliară lași din Mun. lași – str. C. Negri, nr.48, – Serviciul Juridic, Resurse Umane, Secretariat si Petitii.

Dosarele transmise prin poștă trebuie să ajungă la registratura Oficiului de Cadastru și Publicitate lmobiliară lași până cel târziu pe 14.06.2017, inclusiv, orele 16.00.

Tematica și bibliografia de concurs și detalii suplimentare pot fi consultate la sediul Oficiului de Cadastru Publicitate lmobiliare lași și pe site-ul: www.ancpi.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0232.316.797 – Serviciul juridic, resurse umane, secretariat şi petiţii, Str. C. Negri nr. 48.

Sursa: www.ancpi.ro