Ministerul Tineretului și Sportului organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

Ministerul Tineretului și Sportului organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante:

Consilier clasa I grad profesional asistent în cadrul Direcției Sinteză și Evaluare Activitate Sportivă – Direcția Generală Politici, Strategii și Programe în Domeniul Sportului – aparatul propriu al Ministerului Tineretului și Sportului;
Consilier clasa I grad profesional asistent în cadrul Direcției Proiecte și Politici pentru Tineret – Direcția Generală Politici, Strategii și Activități în Domeniul Tineretului – aparatul propriu al Ministerului Tineretului și Sportului;
Condițiile specifice de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiitor publice de executie de consilier clasa I grad profesional asistent:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
– vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an;
– competențe lingvistice de comunicare în limba engleză (nivel mediu)

Anuntul de concurs  si alte informatii sunt disponibile pe www.mts.ro

Sursa: www.mts.ro