Ministerul Tineretului şi Sportului a lansat apelul de candidatură pentru desemnarea Delegaţilor de Tineret la Naţiunile Unite 2018 – 2019

Ministerul Tineretului şi Sportului a lansat apelul de candidatură pentru desemnarea Delegaţilor de Tineret la Naţiunile Unite 2018 – 2019.

PRIN PROGRAMUL „DELEGAT DE TINERET LA NAȚIUNILE UNITE ” SE URMĂREȘTE:

 • Implicarea directă a tinerilor în dezvoltarea politicilor internaţionale pentru tineret;
 • Promovarea în rândul tinerilor a politicilor de tineret, a mecanismelor de coordonare a acestora şi a importanţei programelor de tineret, ca parte integrantă a dezvoltării socio-economice;
 • Familiarizarea tinerilor din România cu tematica dezvoltării globale şi facilitarea contribuţiei lor la procesul de rezolvare a problemelor aferente acestui domeniu;
 • Susţinerea activităţilor şi iniţiativelor tinerilor din România.

CINE POATE CANDIDA?

 • Tinerii, cetăţeni români care, la data depunerii candidaturii au vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani;
 • Mandatul „Delegat de Tineret la Naţiunile Unite” reprezintă intervalul din momentul desemnării candidaţilor ca Delegaţi până la desemnarea următoarei serii de Delegaţi;
 • Pe durata mandatului, Delegaţii de Tineret la Naţiunile Unite nu pot lipsi din ţară pe perioade lungi (burse de studiu, stagii, angajări profesionale);
 • Candidaţii la competiţie trebuie să-şi fi desfăşurat activitatea în România ultimele 6 luni ( cel putin) înainte de depunerea candidaturii pentru Programul 2018-2019;

PROFILUL DELEGATULUI DE TINERET

 • Tânăr cu experienţă relevantă în domeniul activităţilor de tineret, de preferat minimum 3 ani;
 • Să fi participat la proiecte naţionale şi internaţionale  în domeniul tineretului (conferinţe, forumuri, seminarii, activităţi de voluntariat, etc);
 • Interes în a dezvolta cunoştinţe legate de relaţii internaţionale şi mecanismele Organizaţiei Naţiunilor Unite;
 • Abilităţi dovedite de relaţionare, negociere, lucru în echipă, precum şi capacitatea de a îndeplini la timp sarcinile stabilite;
 • Abilităţi avansate în limba engleză (scris, citit, exprimare); cunoaşterea altor limbi străine oficiale la ONU constituie un avantaj;

ROLUL DELEGAŢILOR DE TINERET LA NAŢIUNILE UNITE

Asigură reprezentarea intereselor tinerilor români la cele două sesiuni: Adunarea Generală ONU şi Comisia pentru Dezvoltare Socială. După caz, cei doi delegaţi de tineret pot participa şi la alte acţiuni organizate de ONU pe durata mandatului.

Organizează şi participă la proiecte în conformitate cu priorităţile naţionale şi internaţionale de tineret şi cu priorităţile mandatului lor.

Menţin permanent contactul cu Ministerul Tineretului şi Sportului şi realizează rapoarte trimestriale privind activitatea lor în cadrul Programului şi le prezintă Ministerului Tineretului şi Sportului. Aceste rapoarte trebuie să ilustreze acţiunile de informare, promovare şi de implementare a Programului Delegat de Tineret la Naţiunile Unite,

Susţin discursuri în cadrul celor două sesiuni, iar pregătirea discursurilor şi a poziţiilor oficiale  este responsabilitatea Delegaţilor de Tineret; varianta finală va fi avizată de Ministerul Tineretului şi Sportului şi  va putea fi modificată ulterior avizării, numai cu acordul MTS.

După încheierea mandatului participanţii la Programul Delegat de Tineret la Naţiunile Unite trebuie să rămână activi în domeniile:

 • Dezvoltarea Programului în România, prin implicarea în implementarea şi promovarea activităţilor din cadrul Programului,
 • Dezvoltarea politicilor pentru tineret la nivel naţional,
 • Implicarea în iniţiative specifice problematicii ONU şi relaţiilor internaţionale.

SELECŢIA CANDIDAŢILOR

Selecţia este un proces transparent şi democratic. La selecţia Delegaţilor de Tineret contribuie în egală măsură reprezentanţi ai instituţiilor statului cât şi ai societăţii civile .

Procesul de selecţie este deschis tuturor cetăţenilor români cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani – la momentul depunerii candidaturii şi are trei etape:

 1. Depunerea candidaturilor

Aplicanţii vor depune dosarul de candidatură în perioada  20 iulie – 5 august 2018

 1. Interviul

În urma evaluării aplicaţiilor sunt selectaţi 10 candidaţi, 5 de sex feminin şi 5 de sex masculin ce vor susţine un interviu faţă în faţă cu membrii comisiei de selecţie, conform respectării principiului egalităţii de gen.

 1. Dezbaterea finală

În urma interviurilor, sunt selectaţi 4 candidaţi: 2 de sex feminin şi 2 de sex masculin. Aceştia participă la dezbaterea finală în urma căreia sunt selectaţi o fată şi un băiat care obţin statutul de Delegaţi de Tineret la Naţiunile Unite pentru sesiunea 2018 – 2019.

     Atenţie!

Candidaţii calificaţi la proba interviului au obligativitatea să continue procedura de selecţie până la finalul acesteia.

  Candidaţii selectaţi la probele de interviu şi dezbatere finală au obligativitatea să fie prezenţi în sala de concurs. Nu se admit forme alternative de participare la selecţie ( skype, transmisii video, etc).

DOSARUL DE CANDIDATURĂ

Acesta va cuprinde:

 • formularul de înscriere disponibil pe mts.ro;
 • un CV al candidatului, redactat în limba română, în model Europass;
 • un eseu de maximum 1000 de cuvinte, în limba engleză (font: Times New Roman; mărime 12; spaţiere 1,5) cu tema:

In primul semestru al anului 2019, țara noastră va prelua președintia rotativă a Consiliului Uniunii Europene. În urma unei largi consultări naționale cu societatea civilă, România și-a stabilit următoarele priorități în domeniul tineretului:

 • Creșterea adaptabilității tinerilor la provocările pieței muncii viitorului

și

 • Acces egal la oportunități pentru tineri

  La nivel mondial, două din cele șaptesprezece obiective de dezvoltare durabilă ale ONU vizează reducerea inegalităților și crearea de orașe și comunități sustenabile.

  Ținând cont de sinergiile dintre cele două planuri menționate, vă invităm să elaborați un eseu de maximum două pagini, în limba engleză, despre modalitățile prin care Președintia României a Consiliului Uniunii Europene în domeniul tineret poate sprijini concret obiectivele specificate

 • o scrisoare recentă de recomandare (din anul 2018) din partea unui superior ierarhic sau a unui cadru didactic universitar – semnată, ştampilată (acolo unde se impune), scanată, şi să cuprindă datele de contact ale semnatarului pentru identificare.

Aceste documente vor fi trimise într-un singur e-mail – cu ataşamentul de preferinţă arhivat – la adresa international@mts.ro, cu menţiunea Delegat de Tineret la ONU.

Toţi candidaţii vor primi un e-mail de confirmare.

După data de 5 august 2018 ora 23,59 – ora României, nici o candidatură transmisă nu mai este considerată validă.

  Necompletarea unei componente şi/sau nerespectarea condiţiilor de mai sus vor duce la descalificarea aplicantului.

Comisia de selecţie va evalua aplicaţiile primite, notându-le de la 1 la 5 (1 înseamnă „cel mai slab” şi 5 „cel mai bun”), conform următoarelor criterii: prezenţa activă în mediul civic, experienţe internaţionale, buna cunoaştere a problematicii ONU, buna cunoaştere şi interesul pentru problematica de tineret, claritate şi corectitudine în exprimare, coerenţa argumentării, fluenţa în exprimare în limba străină, motivaţie, pragmatism în identificarea de probleme şi în soluţiile propuse, originalitatea eseului.

  Plagiatul conduce la eliminarea din concurs a candidatului

CALENDARUL PROCEDURII DE SELECŢIE

20 iulie – 5 august 2018 – depunerea candidaturilor pe adresa de e-mail international@mts.ro . Ultima zi de depunere a candidaturilor – 5 august 2018, ora 23,59 – ora României

5 – 12 august 2018 – evaluarea candidaturilor

13  august 2018, ora 12.30 – afişarea rezultatelor

13 – 14 august 2018 – depunerea contestaţiilor

17 august 2018 – afişarea rezultatelor contestaţiilor şi a listei finale a candidaţilor admişi

21 – 22 august 2018 – interviul şi dezbaterea finală, desemnarea Delegaţilor de Tineret 2018 – 2019

Mai multe informatii sunt disponibile pe www.mts.ro.

 

Sursa: www.mts.ro