MCI organizează concurs pentru ocuparea funcției de consilier la Serviciul Evaluare Selecție și Contractare

Ministerul Cercetării și Inovării organizează concurs în vederea ocupării funcției publice de execuție vacantă de consilier I debutant din cadrul Direcţiei Generale Organism Intermediar pentru Cercetare,Serviciul Evaluare, Selecţie şi Contractare. Concursul se desfășoară la sediul Ministerul Cercetării și Inovării din strada Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București în data de 07 noiembrie 2018 ora 10.00 […]

Centrul de limba engleză București angajează Teaching Centre Support Coordinator

Centrul de limba engleză București continuă să se extindă rapid și este acum unul dintre cele mai mari centre din UE. Postul de Teaching Centre Support Coordinator raportează la Teaching Centre Services Coordinator și face parte dintr-o echipă de 6 persoane, coordonată de Teaching Operations Manager. Responsabilități principale: Asigurarea managementului zilnic al programului de internship […]

BNR angajează Expert în cadrul Direcției Comunicare și Multimedia

Banca Naţională a României angajează Expert în cadrul Direcției Comunicare și Multimedia – Serviciul comunicare online Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 7 noiembrie 2018 Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminată Atribuţiile principale ale postului participă la implementarea proiectelor de dezvoltare a comunicării online a BNR (platforme web, blog, conturi social media, aplicații mobile), în […]

FOND caută noi membri de echipă!

Federaţia Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din România – FOND este în căutare de noi membri de echipă, care să sprijine implementarea activităților din cadrul proiectului european „Towards open, fair and sustainable Europe in the world – Presidency Project„, derulat la nivel național în contextul exercitării Președinției Consiliului UE de către România în prima jumătate a anului […]

ASISED angajeaza Responsabil activitati implementare

Asociaţia pentru Implicare Socială, Educaţie şi Cultură (ASISED) angajeaza Responsabil activitati implementare, în cadrul proiectului „Societatea civilă dezvoltă politici publice”, cod proiect SIPOCA 202/MySMIS 109834, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020. Cerinţe: – Studii superioare finalizate; – Experiență de cel puțin 3 ani în coordonarea de activități; reprezintă avantaj […]