Institutul Limbii Române recrutează şi selectează candidaţi din mediul universitar pentru ocuparea a două posturi de lector de limba română

Institutul Limbii Române recrutează şi selectează candidaţi din mediul universitar, pentru ocuparea postului de lector de limba română din Universitatea Sorbonne Nouvelle – Paris III, Republica Franceză
și
din mediul preuniversitar și universitar pentru ocuparea postului de lector de limba română din Universitatea de Filologie din Azerbaijan, Republica Azerbaijan

pentru o perioadă determinată, de 12 luni, care poate fi prelungită, anual, cu condiţia obţinerii aprobării de continuare a activităţii din partea Institutului Limbii Române şi a universităţii străine partenere. Perioada determinată nu poate depăși, în total, 36 de luni. Pentru fiecare post mai sus amintit, activitatea la catedră a noului lector de limba română va începe odată cu deschiderea anului universitar 2017-2018 din țara/universitatea respectivă.
Lectoratul de Limba română din Universitatea Sorbonne Nouvelle – Paris III, găzduit de Departamentul de Studii Italiene și Românești, are ca bază legală acordul interguvernamental aflat în vigoare.
Lectoratul de Limba română din Universitatea de Filologie din Azerbaijan are ca bază legală legală protocolul interinstituțional încheiat în luna mai 2017.

Funcţionarea lectoratelor și plata lectorilor sunt reglementate prin HG nr. 837/2014 privind înfiinţarea şi funcţionarea lectoratelor de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate.

Condiţii generale: Candidaţii trebuie să fie cadre didactice cu minimum 2 ani vechime la catedră, titulari într-o instituţie/unitate de învăţământ românească acreditată sau autorizată (conform art. 2 din H.G. nr. 837/2014).

Cerinţe specifice:

1. Pentru Universitatea Sorbonne Nouvelle- Paris III
– să fie un bun cunoscător al culturii române;
– să fie un bun cunoscător al limbii și culturii franceze;
– să poată aplica metodele cele mai cunoscute de predare a culturii și limbii: TICE, traduceri, utilizarea laboratoarelor de specialitate.

2. Pentru Universitatea de Filologie din Azerbaijan
– să fie licențiat în limba și literatura română;
– să aibă titlul de master, preferabil în domeniile limbii și literaturii române;
– să fie un bun cunoscător al limbii engleze, limba în care vor fi predate cursurile;
– să aibă cunoștințe generale despre România (literatură, cultură, istorie, geografie, societate etc.);
– să aibă experiență în predarea limbii române pentru străini-cerință obligatorie a părții azere.

Constituie un avantaj cunoașterea limbii turce.

Recrutarea şi selecţia vor fi organizate conform următorului calendar:
– de la data publicării anunţului, până în data de 11.08.2017, ora 11.00 – depunerea dosarelor;
– 12.08.2017- 17.08.2017, evaluarea dosarelor – prima probă;
– 18.08.2017- afişarea rezultatelor în urma evaluării dosarelor;
– 23.08.2017- interviu (ora se va comunica după afişarea rezultatelor evaluării dosarelor);
– 24.08.2017- afişarea rezultatelor în urma interviului.

Afişarea rezultatelor se face pe site-ul www.ilr.ro.

Metodologia privind recrutarea şi selecţia lectorilor este accesibilă pe pagina web www.ilr.ro, la secţiunea Legislaţie

Sursa: www.ilr.ro