Fundaţia Romanian Angel Appeal recrutează Experţi judeţeni în relaţia cu comunităţile

Fundaţia Romanian Angel Appeal (RAA) recrutează Experţi judeţeni în relaţia cu comunităţile pentru a pregăti comune din mediul rural în vederea desfăşurării screening-ului de depistare a tuberculozei în cadrul unei caravane mobile. Activitatea se implementeză progresiv, la nivel naţional, în 200 de comune aparţinând judeţelor din Regiunile Nord-Vest, Centru, Sud-Vest Oltenia şi Sud Muntenia.

Proiectul Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic şi tratament al tuberculozei precoce, inclusiv al tuberculozei latente”– finanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 este implementat de către Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta în parteneriat cu şase ONG-uri, între care şi Fundaţia RAA.

Experţii selectaţi pentru judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giugiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman,în vederea pregătirii comunităţilor şi mobilizării grupului ţintă (persoane din mediul rural) la screeningul pentru tuberculoză în Regiunea Sud-Muntenia vor fi contractaţi part-time, pe o perioadă determinată de timp, corespunzător numărului de comune selectate pentru fiecare judeţ.

STUDII ȘI EXPERIENȚĂ SOLICITATE:

  • Studii superioare de minim 4 ani
  • Experienţă de minim 1 an de lucru cu autorităţi locale sau instituţii locale sau judeţene.

Potențialii candidați sunt rugați să depună o aplicație completă constând în:

  • CV în format EUROPASS în limba română, datat și semnat pe fiecare paginăcu specificarea postului vizat (Expert judeţean în relaţia cu comunităţile)
  • Copie după actul de identitate și certificatul de căsătorie (dacă este cazul), cu mențiunea “conform cu originalul”și semnatură pe fiecare pagină.
  • Copii după diplome, atestate și certificate de absolvire care atestă informația conținută în CV, cu mențiunea “conform cu originalul”, semnate pe fiecare pagină.
  • Copii după documente justificative care atestă experiența specifică, în conformitate cu cerințele postului (adeverințe, copie după cartea de muncă sau contracte de muncă etc.)

Pentru a putea procesa aplicația dumneavoastră, vă rugăm să aveți în vedere că este necesar ca, odată cu CV-ul, să transmiteți completată și semnată  declarația de acord a folosirii datelor personale disponibilă pe www.raa.ro.

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 15.07.2019, ora 16.00

Aplicațiile pot fi transmise prin e-mail la adresa resurseumane@raa.ro, sau depuse direct la secretariatul Fundației RAA din Str. Rodiei, nr. 52, sectorul 3, București.

Numai aplicațiile complete, transmise până la termenul limită, vor fi luate în considerare.

Mai multe detalii pe www.raa.ro

 

Sursa: www.raa.ro