FRDS organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de Specialist relatii sociale

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) deruleaza, in perioada 2018-2024 Programul „Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor”, program finantat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014 – 2021.

Pentru implementarea activitatilor specifice prevazute prin program, FRDS intentioneaza sa contracteze, prin concurs, un SPECIALIST RELATII SOCIALE (COD COR 243212).

Acesta va avea ca responsabilitati principale:

 Participare la planificarea si derularea activitatilor de informare si comunicare
 Participare la planificarea si derularea activitatilor de tip help desk
 Contributie la comunicarea cu diversi interlocutori (PP, reprezentanti ai autoritatilor locale, regionale şi centrale, lideri romi, reprezentanți ai grupurilor dezavantajate etc.), transmitand date corecte despre program/reguli şi proceduri specifice etc.
 Asigurare de suport ofiterilor de proiecte pentru monitorizarea proiectelor (sprijin pentru analiza formală a rapoartelor intermediare/finale in vederea acceptarii lor pentru verificare, verificarea respectarii principiilor egalitatii de sanse, nediscriminarii, nonsegregarii si desegregarii in furnizarea serviciilor etc.)
 Participare la culegerea, inregistrarea si analiza de date si informatii necesare documentarii atingerii indicatorilor proiectelor/ programului, diseminarii rezultatelor proiectelor finantate etc.
 Contributie la elaborarea rapoartelor de activitate in ceea ce priveste incluziunea sociala a romilor si a grupurilor dezavantajate
 Oferire de suport tehnic echipei FRDS in elaborarea/revizuirea procedurilor utilizate in cadrul programului în vederea îmbunătăţirii parametrilor intervenţiei programului şi focalizării adecvate a acestuia asupra problematicii beneficiarilor romi/grupurilor defavorizate
 Aplicarea dispozitiilor procedurilor programului care sunt specifice domeniului sau de competenta

 Oferire de sprijin promotorilor de proiecte si partenerilor lor pentru cresterea calitatii serviciilor acordate grupurilor vulnerabile, in acord cu bunele practici in domeniu
 Efectuare, la cerere, a unor vizite de monitorizare in teren la proiectele finantate

Specialistul relații sociale va fi angajat pe baza de contract de munca pe durata determinata (un an, cu posibilitate de prelungire), cu norma partiala de 6 ore/zi, respectiv 30 ore/saptamana, repartizate inegal, desfasurandu-si activitatea la sediul FRDS. Perioada de proba este de 30 zile lucratoare.

Conditiile specifice:
 absolvent de studii superioare de lunga durata, cu licenta;
 experienta de muncă în domeniul social de cel putin 4 ani (în accepțiunea FRDS, domeniul social include protecție sociala, asistenta sociala, combaterea saraciei si excluziunii sociale, politici sociale, sanatate, educatie, ocupare, economie sociala);
 experienta de minim 2 ani in proiecte din domeniul social (a derulat activitati de management de proiect/ de monitorizare proiect /monitorizare grupuri tinta/ lucru direct cu comunitati de romi/grupuri dezavantajate);
 cunostinte de limbă engleză – minim nivel B1;
 cunostinte foarte bune de utilizare a calculatorului (MS Office Word, Excel, PowerPoint);
 disponibilitate de deplasare in tara.

 

Persoanele care considera că indeplinesc conditiile generale si specifice sunt invitate sa trimita urmatoarele documente:

1. Cerere de inscriere la concurs
2. CV, format Europass, in limba romana
3. Copie dupa actul de identitate
4. Copie dupa documente care atesta nivelul studiilor, tipul specializarilor relevante pentru post (diplome de studii, alte acte similare etc.)
5. Copie dupa carnetul de munca sau adeverinte, dupa caz, care sa ateste vechimea in munca, meserie sau in specialitatea studiilor, precum si experienta de lucru necesara
6. Cel putin o recomandare de la locuri de munca anterioare/colaborari
7. Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare pentru post, eliberata de medicul de familie sau unitati sanitare abilitate
8. Cazier judiciar sau declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa il faca incompatibil cu functia pentru care candideaza

Actele vor fi trimise la adresa de e-mail: office@frds.ro sau pe fax la nr. 021/ 315. 34.15, pana la data de 14 februarie, ora 15:00. Informatii suplimentare pot fi obtinute la tel. 021/315.34.40 sau 0721 274 984 .

Doar persoanele care au trimis documentele solicitate si indeplinesc conditiile generale și specifice vor fi invitate sa participe la concursul
pentru ocuparea postului.

Raspunsul la selectia de dosare se va transmite pe adresa de e-mail indicata in CV, cel mai tarziu in data de 15 februarie, ora 15:00.

 

Informatii suplimentare si bibliografia pentru concurs in anuntul integral pe www.frds.ro

 

Sursa: www.frds.ro