FFCR angajează Asistent de programe

Fundatiile comunitare îşi doresc oraşe pline de viaţă, cu oameni activi şi implicaţi, care iau iniţiativa pentru a transforma comunitatea în care locuiesc. Organizaţii locale care dezvoltă filantropia, iniţiativa şi spiritul comunitar, fundaţiile comunitare oferă suport financiar pentru proiecte locale. Viitorul asistent de programe al Federaţiei Fundaţiile Comunitare din România va avea un impact direct în succesul fundaţiilor comunitare şi, implicit, al comunităţilor locale din România.

Locul desfășurării activității: București, cu disponibilitate de deplasare în țară și în afara țării de până la 10% din timpul de lucru.
Perioada postului: nedeterminată
Disponibilitatea postului: imediat
Norma: 4 ore pe zi
Data limita pentru aplicare: 02.03.2018

SCOPUL POSTULUI:
Asistentul de programe al Federației Fundațiile Comunitare din România oferă suport pentru dezvoltarea programelor derulate de Federație și pentru derularea activității generale a organizației.

RESPONSABILITĂȚI ȘI SARCINI:

Organizarea și arhivarea documentelor
Procesarea documentelor și elaborarea de rapoarte tehnice și financiare
Tehnoredactare, corectură și traducere documente
Centralizare și procesare de date
Asigurarea logisticii pentru activitatea de birou
Organizarea logistică a evenimentelor federației (workshop-uri, conferințe etc.)
Asigurarea secretariatului general al federației și pentru grupurile de lucru
Efectuarea de plăți
Comunicarea activității generale a federației și comunicarea specifică a proiectelor (creare de conținut și administrare site, Facebook etc.)

CERINȚE:

Bune abilități de comunicare scrisă și verbală, de relaționare și socializare
Bune abilități de operare pe computer
Bună cunoaștere a limbii engleze
Abilități de lucru în echipă
Capacitate de organizare a timpului, sarcinilor și locului de muncă
Capacitate de a se concentra pe realizarea mai multor sarcini în același timp
Capacitate de a respecta termene limită
Atenție către detalii
Plăcere și abilitate de a învăța lucruri noi
Responsabilitate, ordine, corectitudine și seriozitate
Constituie un avantaj experiența anterioară în poziții similare

BENEFICII:

Salarizare competitivă, oportunități de creștere
Oportunități de formare continuă în țară si în străinătate
Mediu de lucru dinamic, expunere națională și internațională
Oportunitatea de a acționa ca un agent al schimbării și un ambasador al mișcării filantropice din România

PROCESUL DE SELECȚIE AL CANDIDATULUI:
Aplicația va cuprinde scrisoare de intenție, CV și datele de contact a două persoane care pot oferi recomandări pentru experiențe relevante postului.
Aplicațiile vor fi trimise la adresa office@ffcr.ro până la data de 02.03.2018.
Persoana de contact pentru întrebări și informații suplimentare: Ciprian-Mihai Păiuș, președintele FFCR: 0720.007.792 sau office@ffcr.ro.

Mult succes!

DESPRE ORGANIZAȚIE:
SCOPUL Federaţiei “Fundaţiile Comunitare din România” este de a reprezenta la nivel naţional interesele fundaţiilor comunitare din România care adoptă, respectă misiunea, obiectivele, principiile şi standardele FFCR; de a cultiva şi dezvolta filantropia strategică la nivel local; de a susţine actorii interesaţi să investească în comunitatea lor; de a contribui la crearea unei societăţi cu indivizi responsabili social şi având comportament filantropic, interesaţi de dezvoltarea comunităţii lor şi care să promoveze o colaborare echilibrată, respectuoasă şi în beneficiu mutual între persoane, sectorul non-profit, mediul de afaceri şi instituţiile publice.