EDUCAȚIE LA ÎNĂLȚIME – proiect destinat copiilor cu deficienţe de auz şi deficienţe senzoriale multiple implementat de Asociația Zero Gravity Iași

Asociația Zero Gravity Iași implementează în perioada iulie – decembrie 2018 proiectul EDUCAȚIE LA ÎNĂLȚIME, finanțat de către Municipiul Iași în baza Legii 350/2005.

DESCRIEREA PROIECTULUI

Copiii şi tinerii cu deficienţe auditive, deficienţe senzoriale multiple şi/sau cu deficienţe mintale de diverse grade se lovesc de bariera socială, în primul rand. Asociția Zero Gravity își propune sa îi motiveze și să îi ajute să se descopere cu ajutorul activităților sportive.

Scopul și obiectivele proiectului:

Scopul: Focalizarea atenției asupra potențialului enorm deținut de copiii si tinerii cu deficiențe auditive și de vorbire, cu scopul integrării cât mai facile în societate, ajutând la dezvoltarea abilităților compensatorii creative prin intermediul sportului.
Obiectiv 1: Crearea unui sistem de educație non-formală, ajutând la dezvoltarea abilităților sociale cu impact major asupra maturității psihosociale pentru 30 de copii și tineri, care provin din orașul Iași, în decursul celor șase luni de proiect.

Obiectiv 2: Crearea unui model de bune practici, în orașul Iași, în vederea utilizării sportului ca metodă de dezvoltare a abilităților psiho-sociale cu impact major în procesele de adaptare, dobândirea unei vieți independente și, nu în ultimul rând, în procesul de integrare socio-profesională.

Obiectiv 3: Încurajarea părinților celor 30 de copii și tineri cu dizabilități auditive și de vorbire, din orașul Iași, pentru a asista la activitățile sportiv-educative desfășurate pe parcursul celor 6 luni de proiect.

Obiectiv 4: Dezvoltarea unui grup de voluntari, la nivelul orașului Iași, format din 5 tineri, ce doresc să se implice în sprijinirea copiilor şi tinerilor cu deficienţe auditive, deficienţe senzoriale multiple şi/sau cu deficienţe mintale de diverse grade.

Beneficiari directi:

30 copii şi tineri cu deficienţe auditive, deficienţe senzoriale multiple şi/sau cu deficienţe mintale de diverse grade.

Rezultate:

Copii cu deficienţe de auz şi deficienţe senzoriale multiple vor dezvolta abilităţi sociale cu impact major asupra maturităţii psihosociale, vor dezvolta competenţe psihomotrice şi de manualitate cu rol de consolidare a autonomiei personale, îşi vor percepe mai corect şi mai obiectiv propria persoană, îşi vor educa sensibilitatea şi echilibrul afectiv ce garantează siguranţa de sine şi exprimarea propriilor emoţiişi sentimente în relaţiile cu cei din jur. De asemenea, copiii vor manifesta încredere în forţele proprii, acceptarea şi respectul faţă de alte persoane în contexte sociale diferite.

Contact:

Asociatia Zero Gravity

Zero Gravity Sala de escalada

Stradela Plopii fara Sot nr 18-22

Tel: 0734 011 115

FB: ZEROGRAVITY.ESCALADA