Concurs pentru ocuparea a 7 posturi de Inspector – Direcția Supraveghere la Banca Naţională a României

Banca Naţională a României organizează concurs pentru ocuparea a 7 posturi de inspector la Direcția Supraveghere 

Atribuţiile principale ale postului

 • supraveghează respectarea încadrării indicatorilor de prudenţă bancară în limitele impuse de reglementările prudenţiale în vigoare, prin analize sistematice efectuate pe baza raportărilor şi a datelor transmise de instituţiile de credit şi sucursalele instituţiilor de credit străine;
 • întocmeşte materiale privind rezultatul analizelor şi supravegherii off-site, în cazul constatării nerespectării prevederilor legale în materie, a nerespectării termenelor de raportare, a unei evoluţii necorespunzătoare a indicatorilor economico-financiari şi de prudenţă bancară, propune adoptarea unor măsuri sau aplicarea de sancţiuni instituţiei de credit respective, în condiţiile legii;
 • efectuează analize pe baza bilanţurilor contabile, a raportărilor financiar-contabile încheiate de instituţiile de credit, a rapoartelor auditorilor financiari, a situaţiilor financiare anuale şi/sau a declaraţiilor de venit global ale acţionarilor semnificativi ai instituţiilor de credit şi prezintă conducerii direcţiei materiale privind constatările rezultate;
 • participă la pregătirea, desfăşurarea şi finalizarea acţiunilor de inspecţie la faţa locului în baza programului de inspecţie anuală stabilit de conducerea Băncii Naţionale a României, la instituţii de credit sau la alte instituţii abilitate prin lege să desfăşoare activităţi bancare;
 • încheie rapoarte de supraveghere, conform procedurilor de lucru aprobate de conducerea Băncii Naţionale a României, cu specificarea încadrării aspectelor constatate, în prevederile actelor normative în vigoare şi identifică principalele categorii de risc rezultate din activitatea instituţiei de credit;
 • participă la întâlnirile Colegiilor de supraveghere organizate la nivel de grupuri bancare

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licenţă în științe economice;
  cunoștințe de econometrie și/sau aplicarea standardelor internaționale de contabilitate, constituie un avantaj;
 • cunoştinţe de operare în domeniul informatic – editare texte, tabele, utilizare Internet, prelucrare baze de date (ex. Microsoft Access) etc.;
 • cunoaşterea limbii engleze;
 • să nu fi făcut obiectul vreunei anchete sau proceduri profesionale, disciplinare, administrative ori judiciare, care s-a încheiat cu o sancțiune din partea unei autorități din domeniul financiar-bancar;
 • disponibilitate de a face deplasări în țară și în afara țării

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • gândire operaţională

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 3 mai 2017 (inclusiv).

Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 10 mai 2017.

Informatii detaliate sunt disponibile pe www.bnr.ro.

Sursa: www.bnr.ro