Concurs pentru ocupare posturi vacante in cadrul ADR Nord-Est

ADR Nord-Est organizeaza concurs in data de 20.09.2018, orele 10:00, la sediul din Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu, nr. 9, jud. Neamt, pentru ocuparea a 5 posturi vacante (durata determinata – 12 luni, cu posibilitate de prelungire).

I.    2 posturi de Expert Achizitii Publice

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:
a.    studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent, intr-unul din domeniile: tehnic, economic, juridic, stiinte administrative;
b.    experienta profesionala de minim 2 ani in domeniul achizitiilor publice;
c.   foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
d.    foarte buna cunoastere a limbii engleze;
e.    constituie avantaj experienta profesionala in proiecte cu finantare europeana.

II.   1 post de Consilier Juridic

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:
a.    sa fie absolventi cu diploma de licenta ai facultatii de drept;
b.    experienta profesionala de minim 5 ani in specialitatea studiilor;
c.    constituie avantaj experienta profesionala in domeniul implementarii proiectelor cu finantare europeana;
d.    constituie avantaj absolvirea unui masterat sau doctorat in drept civil;
e.    constituie avantaj participarea la cursuri/formari profesionale, in domeniul fondurilor europene si conexe acestuia;
f.    foarte buna cunoastere a limbii engleze;
g.    foarte bune cunostinte de operare pe calculator.

III.  1 post de Asistent Manager (cu atributii de secretariat tehnic pentru Directia OI POR)

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:
a.    studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
b.    experienta profesionala anterioara de minim 2 ani in activitati similare celor prezentate in atributiile postului;
c.    foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
d.    foarte buna cunoastere a limbii engleze;
e.    constituie avantaj experienta profesionala in proiecte cu finantare europeana;
f.    persoana flexibila, cu abilitati ridicate de comunicare, capacitate de analiza si sinteza, spirit organizatoric.

Atributiile postului de Asistent Manager:
•    primeste si inregistreaza cererile de finantare si documentele suport depuse de catre solicitanti, in conformitate cu procedurile in vigoare;
•    gestioneaza corespondenta primita si emisa de catre Directia OI POR;
•    opereaza inregistrarea/emiterea/transmiterea documentatiei directiei in toate aplicatiile informatice puse la dispozitie, cu respectarea termenelor legale si procedurale;
•    asigura sistemul relational cu personalul Directiei OI POR si cu mediul extern al acesteia;
•    asigura organizarea sedintelor si a materialelor necesare derularii acestora;
•    asigura difuzarea in directie a deciziilor si instructiunilor;
•    asigura mentinerea unei piste de audit adecvate si a unui sistem de arhivare fizic si electronic corespunzator, precum si securitatea datelor in conformitate cu legislatia nationala si comunitara relevanta;
•    participa la  activitatea de elaborare si actualizare a procedurilor de lucru specifice activitatii sale;
•    alte activitati specifice de secretariat.

IV.   1 post de Expert in Directia Dezvoltarea Afacerilor

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:
a.    sa fie absolventi cu diploma de licenta sau echivalent (intr-unul din domeniile: economic, tehnic, social sau comunicare);
b.   experienta profesionala de minim 3 ani in relatia cu mediul de afaceri, precum si o buna cunoastere a mediului antreprenorial regional activ intr-unul din sectoarele: agrofood, mediu;
c.     experienta profesionala in derularea de activitati privind organizarea de evenimente business si de networking;
d.   implementarea a cel putin unui proiect de dezvoltare economico-sociala;
e.   foarte buna cunoastere a limbii engleze;
f.    foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
g.   constituie avantaj experienta profesionala in proiecte cu finantare europeana;
h.  abilitati ridicate de comunicare, atitudine proactiva, capacitate de analiza si sinteza, persoana focusata pe obtinerea rezultatelor si indeplinirea obiectivelor.

Atributiile postului de Expert in Directia Dezvoltarea Afacerilor:
•    Dezvoltarea si promovarea initiativei Connect Nord-Est (Misiunea Connect NE este de a conecta companiile private, Universitati, Administratie Publica, ONG-uri, pentru a forma sau dezvolta lanturi valorice locale, din sectoare economice considerate prioritare pentru dezvoltarea Regiunii Nord Est);
•    Definirea si implementarea planului de dezvoltare pentru sectorul alocat: agroofood sau mediu (energie, apa si deseuri);
•    Analiza situatiei curente: mapare mediu antreprenorial, conectare cu entitati de sprijin (autoritati publice, mediu academic);
•    Identificarea tendintelor la nivel european in domeniu si diseminarea lor in Regiunea Nord – Est;
•    Conectarea membrilor relevanti pentru sector si implicarea lor in proiecte inovative;
•    Organizarea de evenimente specifice sectorului alocat;
•    Sprijinirea promotorilor in operationalizarea ideilor de dezvoltare aferente sectorului alocat;
•    Promovarea si contributia activa la dezvoltarea si sustinerea formelor asociative in sectorul agro-food/mediu;
•    Maparea, evaluarea si dezvoltarea lanturilor valorice cu potential ridicat de dezvoltare in Regiunea Nord-Est;
•    Intocmirea si implementarea unui plan anual de actiune pentru dezvoltarea initiativei Connect Nord-Est, in vederea dezvoltarii comunitatilor sectoriale;
•    Monitorizarea progresului realizat fata de obiectivele propuse si redactarea rapoartelor lunare/trimestriale catre echipa de management;
•    Stabilirea si dezvoltarea relatiilor de colaborare pe termen lung cu membrii activi in proiecte: parteneri, clienti, beneficiari si finantatori ai proiectului;
•    Implementarea cu succes a proiectelor care conduc la realizarea obiectivului general de dezvoltare a sectorului alocat.

Rugam persoanele interesate sa depuna la sediul Agentiei, pana la data de 18.09.2018, orele 16:30, un dosar care va cuprinde: CV (format european – din care sa reiasa clar experienta profesionala), cerere de inscriere la concurs (format pus la dispozitie pe site-ul Agentiei), cu mentiunea clara a postului pentru care candideaza (candidatii pot avea doar o singura optiune pentru posturile scoase la concurs), copie dupa diploma de licenta, respectiv alte cursuri/formari profesionale/diplome si documente suport relevante, copie dupa actul de identitate, cazier judiciar sau declaratie pe propria raspundere privind lipsa antecedentelor penale.

Concursul va consta in urmatoarele probe: test scris de cunostinte din bibliografia pentru concurs (pentru postul de Expert Directia Dezvoltarea Afacerilor se va sustine si un test scris de verificare a cunostintelor de specialitate din arealul descris in atributiile postului), test scris de limba engleza, proba practica privind cunostintele de operare pe calculator si interviu/analiza CV –ului.

Bibliografia pentru concurs se gaseste la sediul Agentiei si pe www.adrnordest.ro.

Relatii suplimentare la tel. 0233 218 071.

 

Sursa www.adrnordest.ro