Concurs pentru ocupare 16 posturi vacante in cadrul ADR Nord-Est

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est organizeaza concurs in data de 27.11.2018, orele 10:00, la sediul din Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu, nr. 9, jud. Neamt, pentru ocuparea a 16 posturi vacante (durata determinata – 12 luni, cu posibilitate de prelungire).

1)  1 post de Asistent Manager 
Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:

a.     studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
b.    experienta profesionala anterioara de minim 2 ani in activitati similare, inclusiv in activitati de PR, relatia cu mass-media;
c.     foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
d.     foarte buna cunoastere a limbii engleze;
e.     constituie avantaj experienta profesionala in proiecte cu finantare europeana;
f.     persoana flexibila, cu abilitati ridicate de comunicare, capacitate de analiza si sinteza, spirit organizatoric.

2)  1 post de Expert in cadrul Serviciului Financiar, Contabilitate
Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:

a. studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent in domeniul economic;
b. experienta profesionala de minim 3 ani in domeniul financiar-contabil;
c. constituie avantaj experienta profesionala in proiecte cu finantare europeana;
d. foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
e. buna cunoastere a limbii engleze;
f. nivel ridicat al abilitatilor de comunicare, capacitate de analiza si sinteza, persoana flexibila, organizata, responsabila si atenta la detalii.

3)   1 post de Expert Achizitii Publice 
Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:

a.    studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent, intr-unul din domeniile: tehnic, economic, juridic, stiinte administrative;
b.    experienta profesionala de minim 2 ani in domeniul achizitiilor publice;
c.    foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
d.    foarte buna cunoastere a limbii engleze;
e.    constituie avantaj experienta profesionala in proiecte cu finantare europeana.

4)    5 posturi in cadrul Directiei Comunicare, Inovare si Cooperare Externa
Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:

a.    studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
b.    experienta profesionala anterioara de minim 3 ani intr-unul din domeniile: dezvoltare regionala, dezvoltare durabila, dezvoltare inovativa, sau similar/conex cu acestea;
c.    experienta profesionala relevanta in elaborarea si/sau implementarea proiectelor cu finantare europeana (minim 1 proiect scris si/sau implementat);
d.    constituie avantaj o buna cunoastere a mediului economic regional si a oportunitatilor de dezvoltare ale acestuia;
e.    constituie avantaj o buna cunoastere a programelor de cooperare transnationala europeana;
f.    abilitati bune de elaborare a materialelor de comunicare (articole, prezentari, comunicate de presa, etc);
g.    foarte buna cunoastere a limbii engleze;
h.    foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
i.    capacitate de organizare si prioritizare a sarcinilor de serviciu;
j.    capacitate de a se adapta usor unor noi contexte, situatii si domenii de activitate.

5)    1 post in cadrul Centrului Regional de Studii Nord-Est (CRS)
Conditiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de catre candidati:

a.    studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
b.    experienta profesionala anterioara de minim 3 ani într-unul din domeniile: dezvoltare regionala, dezvoltare durabila, turism, educatia adultilor/formare profesionala a adultilor sau similar/conex cu acestea;
c.    experienta profesionala relevanta în elaborarea si/sau implementarea proiectelor cu finantare europeana (minim 1 proiect scris si/sau implementat);
d.    constituie avantaj o buna cunoastere a programelor de cooperare transnationala europeana;
e.    constituie avantaj studii/formari profesionale derulate in domeniul managementului de proiect;
f.    abilitati bune de elaborare a materialelor de comunicare (articole, prezentari, comunicate de presa, etc);
g.    foarte buna cunoastere a limbii engleze;
h.    foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
i.    capacitate de organizare si prioritizare a sarcinilor de serviciu;
j.    capacitate de a se adapta usor unor noi contexte, situatii si domenii de activitate.

6)   7 posturi de Expert in Directia Dezvoltarea Afacerilor ( 3 posturi – initiativa Connect Nord-Est –  descrierea detaliata se regaseste in documentul anexat prezentului anunt si 4 posturi – RubikHub – descrierea detaliata se regaseste in documentul anexat prezentului anunt si pe site-ul www.rubikhub.ro – https://rubikhub.ro/career/)
Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:

a.    studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
b.    experienta profesionala relevanta de minim 2 ani in contextul  postului vizat;
c.  experienta profesionala in derularea de activitati privind organizarea de evenimente business si de networking;
d.   foarte buna cunoastere a limbii engleze;
e.   foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
f.    constituie avantaj experienta profesionala in proiecte cu finantare europeana;
g.  abilitati ridicate de comunicare, atitudine proactiva, capacitate de analiza si sinteza, persoana focusata pe obtinerea rezultatelor si indeplinirea obiectivelor.

Concursul va consta in urmatoarele probe:

–    Pentru posturile de: Asistent Manager, Expert Achizitii Publice, Expert Serviciul Financiar-Contabilitate, Experti Directia Comunicare, Inovare si Cooperare Externa, Expert CRS

–    test scris de cunostinte din bibliografia pentru concurs (bibliografia pentru concurs se regaseste pe site-ul www.adrnordest.ro, atasata acestui anunt);
–    test scris de limba engleza;
–    proba practica privind cunostintele de operare pe calculator;
–    interviu/analiza CV-ului.

–    Pentru posturile disponibile in Directia Dezvoltarea Afacerilor

–    test scris de verificare a cunostintelor de specialitate din arealul postului vizat (recomandam candidatilor sa citeasca cu atentie descrierea posturilor prezentata in fisierele atasate acestui anunt);
–    test scris de limba engleza;
–    interviu/analiza CV – ului.

Etape derulare concurs:

Etapa I – Transmiterea candidaturilor
Persoanele interesate vor trimite aplicatia lor (un CV complet si detaliat) pe e-mail: adrnordest@adrnordest.ro, pana la data de 19.11.2018.

Etapa II – Selectarea candidaturilor
ADR Nord-Est analizeaza pana la data de 20.11.2018 fiecare candidatura in parte si face selectia aplicantilor in functie de conditiile solicitate pentru posturi. ADR Nord-Est va contacta (telefonic sau/si pe e-mail) in data de 20.11.2018 fiecare candidat acceptat si acesta va intocmi dosarul de inscriere la concurs ce va cuprinde: CV (format european, in care sa se evidentieze clar experienta profesionala), cerere de inscriere la concurs (model atasat acestui anunt), copii dupa actele de studii, respectiv alte cursuri/formari profesionale, copie dupa actul de identitate, cazier judiciar/sau declaratie pe propria raspundere privind lipsa antecedentelor penale. Acest dosar va fi depus la sediul Agentiei (str. Lt. Draghescu, nr. 9), cel mai tarziu in data 23.11.2018, pana la orele 14:00.

Etapa III – Derularea concursului
Probele concursului se vor desfasura in data de 27.11.2018, incepand cu ora 10:00, la sediul ADR Nord-Est din Piatra Neamt. Relatii suplimentare la tel. 0233 218 071.

Mai multe informatii sunt disponibile pe www.adrnordest.ro.

 

Sursa: www.adrnordest.ro