Concurs de proiecte adresat societății civile: Tranziție climatică și orașe durabile

Ambasada Franței și Institutul Francez din România lansează un concurs de proiecte dedicat organizațiilor societății civile din România pentru a promova Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Naționilor Unite, strategia climatică a Uniunii europene cu politicile și măsurile aferente.

Actuala pandemie ne constrânge să regândim modelele de dezvoltare, în special a orașelor, și moduri de creștere a rezilienței acestora la schimbările climatice. Scoţând la iveală vulnerabilitatea orașelor, actuala pandemie ne reamintește că este imperios necesar să luăm măsuri de atenuare și de adaptare la schimbările climatice, în special în orașe.

În acest context, prezentul concurs de proiecte are drept obiectiv valorizarea inițiativelor concrete pe teme precum schimbările climatice și reziliența orașelor, în special în vreme de pandemie, prin susținerea ONG-urilor care desfășoară activități pentru:

1- conștientizarea consecințelor schimbărilor climatice ;
2- reziliența orașelor și adaptarea lor la schimbările climatice
.

Proiectele propuse trebuie să descrie inițiative concrete și acțiuni colective care facilitează schimbarea mentalităților și încurajează conștientizarea pe teme precum transportul urban, urbanismul, organizarea serviciilor publice, gestionarea deșeurilor, valorizarea patrimoniului, agricultura urbană etc. de către cetățeni și autoritățile publice.
Proiectele pot presupune activități de conștientizare (publicul general, activități educative etc.), de pledoarie (organizare de conferințe, mese rotunde, mobilizări cetățenești etc.), programe de formare și sprijin pentru publicare etc. Acestea vor trebui implementate cu expertiza și cunoștințele tehnice franceze în chestiunile de tranziție ecologică și orașe durabile. Proiectele vor putea fi implementate și în format digital (webinar, hackathon, schimburi și vizite virtuale, formări online etc.).

Dosarele trebuie trimise în format electronic până în 16 octombrie 2020 inclusiv la adresa : cooperation.roumanie@gmail.com.

Mai multe detalii sunt disponibile pe www.ro.ambafrance.org

Sursa: www.ro.ambafrance.org