Cerere de propuneri de proiecte 2017 – Programul de cercetare și dezvoltare pentru o viață activă și asistată/AAL – Ambient

Asociatia Asistenta pentru Autonomie la Domiciliu (Ambient Assisted Living – AAL), organizatie internationala fara scop lucrativ, structura responsabila cu punerea în aplicare a programului „Active and Assisted Living” si cu alocarea si monitorizarea contributiei financiare a Uniunii Europene, a deschis cererea de propuneri de proiecte pentru 2017.

Programul „Active and Assisted Living” are la baza aplicarea solutiilor TIC pentru facilitarea unei vieti active a persoanelor în varsta.

Titlul cererii: „Pachete AAL – Solutii integrate”- Furnizarea de solutii integrate bazate pe TIC pentru a sprijini viata activa, sanatoasa si independenta a persoanelor în vârsta

Buget: 26.304.496 €; ratele de cofinantare sunt stabilite de fiecare stat participant la program, România este tara participanta (informatii detaliate în fisa de prezentare).

Termenul-limita pentru depunerea aplicatiilor: 24 mai 2017

Beneficiari: autoritati publice, centre de cercetare, companii, asociatii, organizatii ale utilizatorilor finali (fiecare stat participant îsi defineste tipul de parteneri eligibili).

România: întreprinderi (în special IMM-uri), instituṭii sociale, de sănătate ṣi îngrijire, sectorul TIC, centre de cercetare ṣi universiṭăṭi, asociații, autorităṭi publice.

Obiectiv general al programului:
Scopul programului este acela de a crește independența persoanelor în vârstă pentru a le permite să trăiască mai mult timp la domiciliu. Este vorba despre creșterea calităṭii vieții prin intermediul instrumentelor TIC și servicii la distanță care să le permită să-ṣi păstreze independența, autonomia și demnitatea.
Îmbătrânirea populației nu este doar o provocare problemă pentru societate, ci oferă și oportunități pentru inovare în sistemele de îngrijire a sănătății, industrie și economie.
Prin intermediul cererii deschise a programului AAL se urmărește finanțarea proiectelor care propun soluții de dezvoltare a unor modele sustenabile de îngrijire a populației în curs de îmbătrânire.
Proiectele selectate vor beneficia de finanțare prin agențiile naționale desemnate de statele participante și Comisia Europeană. Inițiativa AAL are 22 de țări membre, iar parteneriatele pentru a construi proiecte se pot realiza doar între părțile interesate din țările participante.

Obiective specifice:
Scopul acestei cereri pentru propuneri de proiecte este de a sprijini iniṭiativele de colaborare inovatoare, transnaționale și multidisciplinare orientate clar spre piață și cu valoare adăugată pentru diferitele tipuri de utilizatori finali.

Cererile anterioare AAL au demonstrat rezultate impresionante, culminând cu soluții eficiente și practice. Cu toate acestea, multe soluții care se referă doar la o necesitate specifică în viața de zi cu zi nu au fost încă integrate și evaluate suficient. Din ce în ce mai mult, utilizatorii finali cer soluții bine integrate, care sunt în mod intuitiv
utile, personalizate și iau în considerare întreaga durata de viață.

2 priorităṭi sunt prevăzute pentru cererea 2017:
1) Provocarea dată de dezvoltarea unor pachete care integrează diferite soluții ce se adresează nevoilor și dorinṭelor utilizatorilor finali și adaugă valoare vieții lor;
2) Provocarea legată de testarea și evaluarea aprofundate privind pachetele în scopul de a oferi rezultate semnificative.

Fisa de prezentare se regaseste în anexa.

Sursa: www.uncjr.ro