Cerere de propuneri de proiecte 2017 – Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European și al Regatului Norgeviei/Granturi pentru ocuparea tinerilor pe piața muncii

Misiunile Islandei, Norvegiei si Liechtenstein-ului pe langa Uniunea Europeana si Oficiul de la Bruxelles pentru Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European au lansat, la 26 aprilie a.c., cererea de propuneri de proiecte a unei noi initiative care vizeaza ocuparea tinerilor pe piata muncii. Pentru prima data, granturile vor fi acordate pentru proiecte transnationale care vor implica parteneri eligibili din Nordul, Centrul si Sudul Europei, asistati de catre parteneri experti din statele donatoare, state ale UE non-eligibile sau organizatii internationale.

Titlul cererii: „Tineret activ” – Granturi SEE si granturi norvegiene pentru ocuparea tinerilor

Data limita pentru depunerea notelor de concept: 1 august 2017.

Eligibilitate: orice entitate publica sau privata din Bulgaria, Croatia, Cipru, Republica Ceha, Estonia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Ungaria.

Bugetul total al cererii: 60.610.000 €; se acorda maximum 85% cofinantare si minimum 1.000.000€/proiect.

Cererea se adresează tinerilor cu vârste între 15 ṣi 29 de ani, cu o atenṭie deosebită pentru cei între 25 ṣi 29 de ani.
Această finanṭare vine în contextul existenṭei la nivelul UE a 4,6 milioane ṣomeri ṣi a 6,6 milioane de tineri aflaṭi în situaṭia NEETs – “not in education, employment or training” (nici elev, nici angajat ṣi nici stagiar sau ucenic). Cele mai mari rate de indivizi aflaṭi în situaṭia NEETs se află în Bulgaria, Croaṭia, Italia ṣi România.

Fondul are ca scop să ofere soluții noi și inovatoare care se concentrează pe nevoile specifice ale grupului ṭinṭa – tinerii. Activitățile și realizările din cadrul proiectelor pot fi efectuate pe mai multe niveluri, atât sistemic (de exemplu, dezvoltarea de module educaționale formale, dezvoltarea cooperării sistematice cu părți interesatenetradiṭionale), cât și personale (de exemplu, răspunzând într-o manieră individuală la nevoile membrilor grupului țintă).

Măsurile recomandate includ, dar nu limitează:
 practici eficiente care dezvoltă locuri de muncă durabile;
 soluții inovatoare despre cum să fie pregăṭi tinerii pentru schimbările structurale ale pieței forței de muncă, cum ar fi digitalizarea și automatizarea inteligentă;
 lărgirea implicării părților interesate, inclusiv a serviciile sociale, serviciilor pentru copii/tineret, profesioniṣti din domeniul medical ṣi psihiatric, părinṭi, etc.;
 implicarea sectoarelor și a angajatorilor non-tradiționale/i, ONG-urilor, organizațiilor și IMM-urilor;
 strategii de informare;
 dezvoltarea sau implicarea antreprenoriatului / întreprinderilor sociale;
 start-up-uri inovatoare de sprijin pentru tinerii antreprenori;
 abordări bazate pe comunitate;
 învăṭare în familie (activități care implică toți membrii familiei, acolo unde sunt așteptate rezultate pentru toți, contribuind la o cultură a învățării în familie);
 noi abordări de coaching și mentorat;
 dezvoltarea de noi soluții flexibile, de exemplu, în cerințele de calificare de bază pentru admiterea în instituțiile de învățământ sau ale contractelor de muncă pentru ucenici;
 pedagogia experimentală și didactică;
 accent pe capacitatea de inserție profesională și abilități bazice de dezvoltare;
 mixarea metodelor de învățare informale, non-formale și formale;
 module inovatoare de ucenicie și învățarea bazată pe muncă;
măsuri inovatoare pentru mobilitate și plasarea forței de muncă;
 strategii experimentale de integrare a dimensiunii de gen.

Sunt vizate 3 arii/domenii de actiune:
a) Inovare și explorare,
b) Transferul de know-how și bune practici,
c) Analiză ṣi cercetare.

Fisa de prezentare se regaseste în ANEXA.

Sursa: www.uncjr.ro