Centrul Diecezan Caritas Iași angajează Coordonator măsuri ocupare, proiect POCU

Centrul Diecezan Caritas Iași anunță scoaterea la concurs a unui post de Coordonator măsuri ocupare – cu norma de 4 ore, pentru o perioadă de 30 luni, martie 2018 – august 2020, în cadrul unui proiect finanțat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN,  Apel de proiecte nr.POCU/20/4/2/102220 Servicii Integrate pentru o Comunitate Incluziva în Huși.

Cerințe:

 • Studii superioare în domeniul socio uman;
 • Experiență profesională de minim 2 ani în mediere ocupațională;
 • Aptitudini de comunicare, planificare și negociere;
 • Seriozitate, dinamism, meticulozitate și adaptabilitate;
 • Abilități de organizare a resurselor și de stabilire a priorităților;
 • Capacitate de analiză și sinteză, capacitate de deducție logică;
 • Rapiditate și obiectivitate în luarea deciziilor;
 • Noțiuni de utilizare PC;
 • Permis de conducere cat. B

Descrierea postului: Implementarea acitivităților de mediere ocupațională, plasarea beneficiarilor în programele de ucenicie și acordarea subvențiilor pentru angajatori, realizarea documentației aferente programelor de ucenicie și subvenții pentru angajatori, colaborarea cu alte instituții din domeniul ocupării forței de muncă, monitorizarea beneficiarilor din programele de ucenicie precum și parcursul beneficiarilor plasați în programul subvențiilor pentru angajatori pe toată durata proiectului;

Conținutul dosarului (se va trimite pe mail contact@caritas-iasi.ro)

 • Curriculum Vitae în format Europass;
 • Copie după cartea de identitate;
 • Copie după actele de studii
 • Copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul și dacă numele de pe actele de studii nu coincide cu cel din cartea de identitate)

Data limită de trimitere a dosarelor: 01 Februarie 2018.

Persoană de contact: Mihaela Condac – coordonator activități partener,  tel: 0729550056.

Persoanele ale căror dosare vor fi selectate, vor fi chemate la un interviu la sediul Centrului Diecezan Caritas Iași, str. Sărărie, nr.134

Sursa: www.caritas-iasi.ro