Centrul Diecezan Caritas Iaşi angajează asistent social și îngrijitor bătrâni la domiciliu, Suceava

Centrul Diecezan Caritas Iaşi, anunţă scoaterea la concurs pentru posturile: asistent social, și îngrijitor bătrâni la domiciliu, (2 posturi), în cadrul Proiectului „Servicii de Îngrijire la Domiciliu”, în municipiul Suceava, cu normă de 8 ore, pe perioadă determinată.

Cerințe specifice:

Asistent social – normă întreagă (8 ore)

– studii superioare (asistenţă socială)
– înscris în Colegiul Național al Asistenților Sociali;
– permis de conducere, categoria B

Îngrijitor bătrâni la domiciliu – normă întreagă (8 ore, 2 posturi)

– certificat de calificare (îngrijitor bătrâni);

Cerinţe generale:

– abilităţi de comunicare şi interrelaţionare;
– capacitate de adaptare la medii şi situaţii noi;

Conţinutul dosarului (se va trimite pe e-mail: contact@caritas-iasi.ro)

– Curriculum Vitae în format Europass
– copie după cartea de identitate;
– copie după actele de studii;
– copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul şi dacă numele de pe actele de studii nu coincide cu cel din cartea de identitate).

Data limită de înscriere este marți, 23 ianuarie 2018. Data interviului va fi stabilită ulterior.

Pentru mai multe detalii, persoana de contact este Adriana Mihaela Ianuş, coordonator executiv Serviciul de Îngrijire la Domiciliu Caritas Iaşi, tel. 0752/557950.

 

Sursa: www.caritas-iasi.ro