Banca Națională a României angajează Referent de specialitate – Sucursala Regională Iași, Serviciul raportări și sondaje statistice

Banca Națională a României angajează Referent de specialitate la Sucursala Regională Iași, Serviciul raportări și sondaje statistice

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 18 ianuarie 2019

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminată

Atribuţiile principale ale postului
participă la elaborarea metodologiilor cercetărilor statistice directe pentru colectarea de date statistice privind tranzacțiile rezidenți-nerezidenți de natura serviciilor de la societăți comerciale nefinanciare, informații necesare elaborării contului curent al balanței de plăți, la colectarea de date statistice privind investițiile străine directe de la întreprinderile investiție străină directă, respectiv la colectarea de date necesare elaborării conturilor financiare, precum și întregirii unor indicatori statistici în profil teritorial;
participă la elaborarea metodologiilor pentru colectarea de date statistice necesare întocmirii de studii privind stabilitatea financiară, precum și pentru realizarea de sondaje de opinie privind activitatea Băncii Naționale a României;
efectuează decadal culegerea de date statistice privind prețurile principalelor produse agroalimentare, precum și prețurile administrate.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă
studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul științelor economice;
cunoștințe de operare pe calculator: Pachetul Microsoft Office;
cunoașterea limbii engleze.

Competenţe comportamentale
orientare către performanţă;
comunicare eficientă;
cooperare;
integritate organizațională;
orientare către client.

Modalitatea de aplicare
Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 18 ianuarie 2019 (inclusiv).

Recrutarea

Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape:

  1. evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
  2. evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.

Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 28 ianuarie 2019.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina www.bnr.ro