Banca Naţională a României angajează Referent de specialitate la Direcția Relații internaționale

Banca Naţională a României organizează concurs pentru ocuparea postului de  Referent de specialitate – Direcția Relații internaționale, Serviciul analiza conjuncturii financiare internaționale

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 21 septembrie 2017

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminată

Atribuţiile principale ale postului

 • participă la elaborarea, în cadrul serviciului, a analizelor de conjunctură financiară internațională și altor materiale legate de evoluțiile pe plan internațional;
 • participă la analiza sistematică a impactului evenimentelor și proceselor la nivel internațional asupra activității BNR și a sistemului financiar-bancar din România;
 • contribuie la analiza indicatorilor macroeconomici și a indicilor de pe pieţele financiare internaţionale cu relevanță pentru agenda conducerii executive a BNR;
 • participă la elaborarea punctelor de vedere și elementelor de mesaj necesare conducerii executive a băncii în vederea participării la reuniuni, negocieri și evenimente la nivel internațional;
 • contribuie la monitorizarea publicațiilor internaționale în vederea selectării aspectelor relevante pentru activitatea serviciului și a conducerii BNR;
 • procesează/sintetizează informațiile extrase din sursele specifice domeniului și elaborează materiale de sinteză destinate nevoilor Direcției relații internaționale și conducerii BNR;
 • colaborează cu alte direcții din BNR, cu atribuții în domeniul analizelor și studiilor la nivel internațional;
 • menține contactul și dialogul cu instituțiile și partenerii interni și internaționali, cu vocație pe linia relațiilor internaționale în domeniul financiar-bancar.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licenţă în domeniul ştiinţelor economice sau științelor politice; studiile de masterat constituie un avantaj;
 • cunoştinţe de operare pe calculator: pachetul Microsoft Office; experiența cu programe de analiză cantitativă constituie un avantaj;
 • cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat; cunoașterea și a altor limbi străine de circulație internațională constituie un avantaj;
 • experienţă profesională de minim 3 ani în domeniul financiar-bancar, al relațiilor internaționale sau al analizelor/cercetării cantitative constituie un avantaj;
 • abilităţi în redactarea de scrisori oficiale, precum şi a unor materiale de sinteză pe teme economice, în limba română și limba engleză;
 • perfecţionările la instituții/companii din străinătate constituie un avantaj.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizaţională;
 • managementul relațiilor strategice.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 21 septembrie 2017 (inclusiv).

 

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție, inlusiv bibliografia pot fi găsite pe pagina www.bnr.ro.

 

Sursa: www.bnr.ro