Bănca Națională a României angajează Referent de specialitate – designer grafică

Bănca Națională a României angajeză Referent de specialitate (designer grafică) la Direcția Secretariat și Relații cu Publicul – Muzeul Băncii Naționale a României

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 17 mai 2017

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminată

Atribuţiile principale ale postului

  • participă la realizarea și implementarea proiectelor muzeului (amenajare spații expoziționale, producție materiale de prezentare specifice – broșuri, pliante, cataloage, design materiale destinate publicării pe website);
  • produce concepte de design grafic prin interpretarea creativă a activităților muzeului și transpunerea în produse de comunicare pentru audiențele adresate (broșuri, pliante, postere, alte materiale dedicate comunicării pe website), cu respectarea elementelor de identitate instituțională;
  • asigură editarea materialelor foto în vederea publicării acestora pe website.

Atribuţiile principale ale postului

  • participă la realizarea și implementarea proiectelor muzeului (amenajare spații expoziționale, producție materiale de prezentare specifice – broșuri, pliante, cataloage, design materiale destinate publicării pe website);
  • produce concepte de design grafic prin interpretarea creativă a activităților muzeului și transpunerea în produse de comunicare pentru audiențele adresate (broșuri, pliante, postere, alte materiale dedicate comunicării pe website), cu respectarea elementelor de identitate instituțională;
  • asigură editarea materialelor foto în vederea publicării acestora pe website.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina www.bnr.ro.

Sursa: www.bnr.ro