Banca Naţională a României angajează Referent de specialitate

Banca Naţională a României angajează Referent de specialitate la Direcția Statistică – Serviciul raportări statistice directe

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 18 octombrie 2017

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminată

Atribuţiile principale ale postului

 • colaborează cu furnizorii de date statistice – instituţii de credit, instituţii financiare nebancare, alte persoane juridice sau fizice în scopul obţinerii de date statistice, precum şi pentru clarificarea aspectelor metodologice privind întocmirea şi transmiterea raportărilor statistice;
 • verifică datele din chestionarele statistice electronice transmise trimestrial de întreprinderile investiţie străină directă;
 • primeşte, verifică şi prelucrează informatic notificările şi raportările transmise de către raportori (persoane juridice şi fizice rezidente) în legătură cu datoria privată externă pe termen mediu și lung;
 • colaborează cu persoanele din sucursalele regionale şi agenţiile BNR implicate în activitatea statistică, pentru implementarea în teren a cercetărilor statistice;
 • participă la întocmirea de note, situaţii, rapoarte, precum şi alte lucrări dispuse de conducerea serviciului sau a direcţiei;
 • elaborează proceduri pentru validarea datelor primite de la entităţile raportoare, propune şi implementează diverse modele de identificare şi tratare a valorilor atipice raportate de entităţile raportoare;
 • se documentează şi implementează cerinţele metodologice internaţionale în domeniul statistic, consultând materialele documentare/regulamentele emise de Banca Centrală Europeană, EUROSTAT, alte organisme ale Uniunii Europene, precum şi de FMI, Banca Mondială, OCDE.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licenţă în domeniul științelor economice;
 • cursuri de specializare în domeniul statistic, precum şi deţinerea unui masterat în domeniul financiar-bancar constituie un avantaj;
 • cunoştinţe de operare pe calculator: Pachetul Microsoft Office, dovedit prin certificat ECDL sau alte certificări; SQL şi/sau VBA; cunoaşterea SPSS / e-Views / Mathlab constituie un avantaj;
 • cunoaşterea limbii engleze nivel avansat;
 • experienţă profesională de minim 2 ani în funcții cu studii superioare, dovedită prin documente.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizaţională;
 • managementul informațiilor.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 18 octombrie 2017 (inclusiv).

Detalii pe www.bnr.ro.

Sursa: www.bnr.ro