Banca Naţională a României angajează Expert – Direcția Plăți, Serviciul administrare TARGET2

Banca Naţională a României angajeaza Expert (cu atribuții în domeniul securității informației, securității cibernetice și rezilienței cibernetice pentru infrastructurile pieței financiare operate de BNR) – Direcția Plăți, Serviciul administrare TARGET2

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 3 octombrie 2018

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminată

Atribuţiile principale ale postului

participă la activitățile de evaluare a riscurilor de securitate a informației (inclusiv riscurile care ar putea afecta datele personale) și a riscurilor care ar putea afecta reziliența cibernetică a infrastructurilor pieței financiare deținute și operate de BNR (IPF-BNR);
contribuie la gestiunea, întreținerea, revizuirea și dezvoltarea documentației sistemului de management al securității informației aferent IPF-BNR;
revizuiește și elaborează politici, linii directoare, proceduri și instrucțiuni de lucru în domeniul securității informației și rezilienței cibernetice pentru IPF-BNR;
participă la pregătirea și derularea testării securității informației și rezilienței cibernetice aferente IPF-BNR, analizează rezultatele și formulează recomandări pentru îmbunătățirea securității IPF-BNR.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licență;
 • studii de master absolvite cu examen de disertaţie, pentru absolvenții sistemului Bologna;
 • experiență profesională de minimum 5 ani în funcții pentru care sunt solicitate studii superioare, dovedită prin documente, din care, preferabil, 3 ani în domeniul securității informației, securității cibernetice și/sau rezilienței cibernetice;
 • constituie un avantaj studiile de master și/sau doctorat în domeniul securității informației și/sau securității cibernetice și/sau deținerea de certificări precum Certified Register of Ethical Security Testers (CREST), certificări de securitate cibernetică (CISM, CISSP, CCNA Security etc.), certificări în domeniul testelor de securitate (CEH), certificări în implementarea sau auditul de securitate bazate pe standardul ISO27001;
 • cunoștințe de operare pe calculator: utilizarea pachetului Microsoft Office, Internet;
 • cunoașterea limbii engleze;
 • capacitate de analiză, sinteză și asimilare rapidă a informației;
 • disponibilitate pentru a lucra în echipă, abilități de comunicare și inițiativă.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanță;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • gândire operațională.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 3 octombrie 2018 (inclusiv).

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție www.bnr.ro.

 

Sursa: www.bnr.ro