Banca Naţională a României angajează Administrator de sistem

Banca Naţională a României angajează Administrator de sistem, specializat în administrarea bazelor de date şi a serverelor de aplicaţie, Direcția Servicii Informatice – Serviciul administrare rețele

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 17 ianuarie 2018

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminată

 

Atribuţiile principale ale postului

instalarea, configurarea și operarea bazelor de date Oracle;
dezvoltarea, testarea și aplicarea strategiilor de backup și de recuperare a bazelor de date;
asigurarea suportului tehnic pentru serverele de aplicaţie;
configurarea şi administrarea configuraţiilor de înaltă disponibilitate;
dezvoltarea și implementarea strategiei de monitorizare a bazelor de date;
instalarea şi actualizarea software-ului și instalarea patch-urilor de baze de date;
asigurarea suportului tehnic pentru infrastructura administrată în domenii precum: metode de acces, controale de validare, protecție, securitate, performanţa şi documentarea incidentelor;
efectuarea activităţilor zilnice / săptămânale / lunare de întreținere, în conformitate cu procedurile interne;
participarea la punerea în aplicare a unor noi proiecte legate de baze de date;
dezvoltarea de utilitare și instrumente noi în funcţie de cerințele interne.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

studii superioare absolvite cu examen de licenţă la una din următoarele facultăți: Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației sau echivalent, Facultatea de Automatică şi Calculatoare sau echivalent, Facultatea de Inginerie Aerospaţială sau echivalent, Facultatea de Matematică și Informatică sau echivalent, Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică sau absolvent al unor universităţi cu profil tehnic;
cunoştinţe privind limbajul SQL: expresii, condiţii şi operatori, funcţii, clauze, joncţiuni, interogări, manipularea datelor, crearea şi întreţinerea tabelelor, crearea vederilor şi a indecşilor;
cunoştinţe privind sistemele de gestiune a bazelor de date: concepte, definiţii, componente, funcţii, arhitectură;
cunoştinţe privind mediul Oracle: rolurile şi responsabilităţile administratorului bazelor de date (DBA), structura bazei de date, integritatea datelor, backup şi restore, administrarea utilizatorilor, administrarea securităţii;
cunoștințe privind tehnologia Oracle: Oracle Database, Enterprise Manager, Weblogic Suite;
certificări valide privind administrarea bazelor de date Oracle reprezintă un avantaj;
disponibilitatea de a lucra în 2 schimburi operative şi de deplasare în delegaţii;
cunoaşterea limbii engleze.

Competenţe comportamentale

orientare către performanţă;
comunicare eficientă;
cooperare;
integritate organizațională;
orientare către client.

Recrutarea
Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape:

evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.
Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 23 ianuarie 2018.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe www.bnr.ro

 

Sursa: www.bnr.ro