Asociaţia SOS Satele Copiilor România recrutează 2 formatori în cadrul Proiectului “Leaving Care – An Integrated Approach to Capacity Building of Professionals and Young People”

Asociaţia SOS Satele Copiilor România deschide cererea de oferte în vederea recrutării a 2 formatori care să livreze 7 sesiuni de formare în cadrul Proiectului “Leaving Care – An Integrated Approach to Capacity Building of Professionals and Young People”.

Prezenta cerere de oferte este deschisă până la data de 25 mai 2018 şi se adresează profesioniştilor care corespund următorului profil profesional:

 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă într-unul din domeniile: asistenţă socială, pedagogie, ştiinţe ale educaţiei, psihopedagogie specială, psihologie, sociologie, ştiinţe juridice, medicină;
  Certificat formator recunoscut la nivel national eliberat de Autoritatea Naţională pentru Calificări, Centrul Naţional de Dezvoltare Profesională în Domeniul Sanitar sau Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice;
  Experienţă de minim 3 ani în livrarea de sesiuni de formare în domeniul social;
 • O foarte bună cunoaştere a domeniului protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi în special a problematicii privitoare la tinerii care se pregătesc sa părăsească sistemul de protecție specială;
 • Bune abilităţi de facilitare şi relaţionare interpersonală cu categorii diferite de personal (manageri de caz, asistenţi sociali, psihologi, pedagogi, educatori, asistenţi maternali, părinţi sociali etc.);
 • Disponibilitatea de a călători în judeţele unde se vor livra cele 7 sesiuni de formare (în București, Ilfov, Sibiu, Bacău și Ploiești) în perioada ianuarie – mai 2019;
 • Experienţă în cadrul proceselor participative şi capacitatea de a lucra în echipă;
 • Abilităţi de cooperare cu diferite părţi interesate (organizaţii neguvernamentale, autorităţi publice centrale şi locale, profesionişti, etc.);
 • Abilităţi de transfer a unor idei şi concepte complexe în limbaj simplu şi practic;
 • Cunoaşterea limbii engleze la un nivel care să îi permit participarea la sesiunea de formare formatori care va avea loc la Budapesta în lunile septembrie și noiembrie 2018.

Aplicaţia va fi însoţită de CV, 2 recomandări şi scrisoare de intenţie.

Prezenta cerere de oferte este deschisă până la data de 25 mai 2018 iar persoanele interesate pot solicita “Termenii de Referință” la adresele de e-mail: florina.balint@sos-satelecopiilor.ro sau nicoleta.moldovanu@sos-satelecopiilor.ro .

 

Sursa:  www.sos-satelecopiilor.ro