Asociaţia Atitudini şi Alternative angajează Expert invatamant – proiect POCU 4.1

Asociaţia Atitudini şi Alternative din Bucureşti angajează Expert invatamant – 8 h/ zi. Grupul tinta cu care expertul va lucra este reprezentat din elevi  clasele II-VII, din Comuna Corbii Mari, judetul Dambovita.

Atribuţii:

Activităţi în care îsi va exercita atributiile:

 • Campanie integrată de informare şi conştientizare în vederea prevenirii, reducerii şi corectării fenomenului de abandon şcolar/ părăsire timpurie a şcolii;
 • A 1.4. Derularea activităţilor de educaţie nonformală- activitate de predare in teritoriu ( aprox 50 h/ luna)
 • A.1.3. Activitati de consiliere educationala/ mentoring- in teritoriu- 1 zi/ saptamâna (aprox 24 ore/luna)
 • La solicitarea Managerului de Proiect, participă şi asigură suport la toate activităţile proiectului, conform expertizei proprii şi în funcţie de necesităţile de implementare;
 • Participa cu informatii, recomandari si rapoarte punctuale la elaborarea rapoartelor periodice ale proiectului catre OI/AMPOCU
 • Participă şi asigură suport la planificare, derulare şi evaluare internă.
 • Elaboreaza rapoarte si livrabile specifice activitatilor desfasurate, conform necesitatilor proiectului

 

Cerinţe OBLIGATORII:

 • Studii superioare – 3 ani;
 • Experienţă în educaţia formală/nonformală – minim 3 ani;
 • Experienţă în consiliere educațională/ vocațională- minim 1 an
 • Cunoştinţe bune de operare PC (MS Office, Internet);
 • Abilităţi de lucru în echipă;
 • Capacitate de comunicare;
 • Rezistenţă la stres.
 • Permis auto si masina disponibila
 • Disponibilitate de deplasare: min 60% din program se va derula in teritoriu, restul timpului fiind alocat activitatilor de birou

Ce trebuie să faci?

 • Trimite CV-ul tău până pe 7 mai 2019 pe adresa cariere@atitudini-on.ro.
 • Menționează în textul e-mailului locul de muncă vizat.

Mai multe informatii sunt disponibile pe www.atitudini-on.ro.

 

Sursa: www.atitudini-on.ro