ASISED angajeaza Responsabil activitati implementare

Asociaţia pentru Implicare Socială, Educaţie şi Cultură (ASISED) angajeaza Responsabil activitati implementare, în cadrul proiectului „Societatea civilă dezvoltă politici publice”, cod proiect SIPOCA 202/MySMIS 109834, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.

Cerinţe:
– Studii superioare finalizate;
– Experiență de cel puțin 3 ani în coordonarea de activități; reprezintă avantaj experiența în coordonarea de rețele;
– Cunoștințe utilizare PC;
– Abilități de comunicare, prezentare și relaţionare cu diferite categorii de persoane;
– Persoană responsabilă și organizată;
– Disponibilitate pentru deplasări în regiunile București-Ilfov, Centru și Sud Muntenia.
– Reprezintă avantaj cunoașterea sectorului neguvernamental și a domeniului social și deţinerea permisului de conducere, cat. B.

Principalele responsabilităţi:
• participă la activitatea de identificare a potenţialilor membri ai reţelei de ONG-uri;
• participă la activitatea de înfiinţare a reţelei;
• identifică modalităţi şi resurse de dezvoltare şi sustenabilitate a reţelei;
• identifică şi contactează posibili parteneri (instituţii publice, autorităţi relevante);
• participă la întâlnirile reţelei;
• participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a reţelei.

Documente necesare:
– CV în format Europass care să detalieze capacitatea şi experienţa solicitată.
– Diploma de studii si alte diplome sau documente relevante.

Data limită:
Cei interesați sunt rugaţi să transmită documentele menţionate până la data de 16.10.2018. Acestea vor fi transmise în format electronic pe adresa asociatia.asised@gmail.com.

Găsiți mai multe detalii pe  www.asociatiaasised.wordpress.com 

 

Sursa: www.asociatiaasised.wordpress.com