ASISED angajează expert drepturile omului

Asociația pentru Implicare Socială, Educație și Cultură angajează expert drepturile omului, în cadrul proiectului ”Accesul la sistemul juridic prin perspectiva grupurilor vulnerabile – Justiție pentru toți”, cod proiect SIPOCA 493/MySMIS 125435, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.

Cerințe:

  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • Cunoștințe foarte bune privind legislația în domeniul drepturilor omului;
  • Cel puțin 3 ani experiență în domeniul protecției drepturilor omului; cel puțin 3 participări în calitate de speaker/expert în cadrul conferințelor sau seminariilor naționale sau internaționale sau la proiecte similare, organizate în domeniul drepturile omului; cel puțin 3 lucrări de specialitate publicate (articole, studii, cursuri, manuale, tratate) în domeniul drepturile omului;
  • Abilități de comunicare, prezentare și relaţionare cu diferite categorii de persoane;
  • Persoană responsabilă și organizată;
  • Cunoștințe utilizare PC;
  • Disponibilitate pentru deplasări în regiunile Sud Muntenia și Sud Vest Oltenia.

Documente necesare:

  • CV Europass, în limba română, care să ateste experienţa profesională relevantă pentru poziția vizată.
  • Diplome şi certificate de absolvire care să ateste informaţiile menţionate în CV.

Data limită:

Cei interesați sunt rugaţi să transmită documentele solicitate până la data de 02.08.2019. Acestea vor fi transmise în format electronic pe adresa asociatia.asised@gmail.com. Vă rugăm să menţionaţi postul pentru care aplicaţi.

 

Afla mai multe detalii pe  www.asociatiaasised.wordpress.com

 

Sursa: www.asociatiaasised.wordpress.com