Apel de proiecte ÎN STARE SĂ AJUT 2022 – programul ÎN STARE DE BINE

În contextul crizei umanitare generate de conflictul din Ucraina, programul În Stare de Bine se alătură inițiativelor naționale și lansează apelul În Stare să Ajut 2022, prin intermediul căruia pune la dispoziție echivalentul sumei de 350.000 de euro din bugetul anual, pentru inițiative dezvoltate în sprijinul migranților.

Obiectivul specific al Apelului În Stare să Ajut 2022 este promovarea și/ sau sprijinirea accesului la bunuri, servicii și informații pentru migranții din Ucraina care sunt fie solicitanți de azil, fie se află în tranzit pe teritoriul României.

În Stare să Ajut 2022 se adresează organizațiilor neguvernamentale din România (asociații, fundații sau federații și Crucea Roșie Română și structurile sale cu personalitate juridică). Mai multe informații cu privire la eligibilitatea solicitanților se regăsesc în Ghidul Solicitantului.

STRUCTURA APELULUI ÎN STARE SĂ AJUT 2022

În cadrul acestui apel, programul susține două tipuri de inițiative:

  • Granturi rapide – inițiative pe termen scurt (1-4 luni), care răspund cel mai bine unor situații în derulare ce impun acțiune urgentă, imediată
  • Granturi medii – inițiative pe termen mediu (5-10 luni), care impun un răspuns coordonat, structurat, din partea organizațiilor neguvernamentale în contextul efectelor pe termen mediu și lung ale crizei umanitare.

Apelul se adresează persoanelor ce migrează din Ucraina pe teritoriul României (în tranzit sau pe termen mediu/ lung) și membrilor, voluntarilor și angajaților organizațiilor neguvernamentale care lucrează direct în această perioadă cu migranți din Ucraina.

Pentru proiectele pe termen mediu, numărul minim de beneficiari/ proiect este de 20. Poți găsi exemple de inițiative/ activități susținute în cadrul acestui Apel în Ghidul Solicitantului.

VALOAREA GRANTURILOR

Bugetul total al Apelului În Stare să Ajut 2022 este de 1.750.000 lei. Din acesta, 500.000 lei vor fi alocați pentru inițiativele pe termen scurt, iar 1.250.000 lei vor fi alocați pentru inițiativele pe termen mediu, astfel:

  • Pentru intervențiile pe termen scurt valoarea minimă este de 35.000 lei, iar valoarea maximă este de 75.000 lei.
  • Pentru proiectele pe termen mediu valoarea minimă este de 75.000 lei, iar valoarea maximă este de 250.000 lei.

DURATA PROIECTELOR

Durata proiectelor în cadrul Apelului  În Stare să Ajut 2022 poate varia în funcție de tipul de grant solicitat, astfel:

  • Pentru intervențiile pe termen scurt, între minim 1 lună și maxim 4 luni. Solicitantul trebuie să dezvolte activitățile în așa fel încât să fie în măsură să înceapă proiectul într-un interval de maxim 14 zile de la data la care proiectul este anunțat ca fiind propus spre finanțare.
  • Pentru proiectele pe termen mediu, între 5 luni și maxim 10 luni, cu condiția ca durata implementării activităților să nu depășească data de 31 martie 2023.  Perioada estimată de începere a proiectelor pe termen mediu este începutul lunii iunie 2022.

CUM APLICI

În cadrul Apelului În Stare să Ajut o organizație poate primi finanţare în calitate de solicitant pentru maxim 1 propunere de proiect din fiecare categorie.

Procedura de aplicare constă în completarea și transmiterea unui formular de cerere de finanțare și a anexelor aferente acesteia printr-un sistem de aplicare exclusiv online, ce poate fi accesat AICI.

Propunerile de proiect pentru Apelul 1 – În Stare să Ajut 2022 se pot înscrie în platforma online astlfel:

  • Pentru Granturi rapide, în perioada 17 martie – 8 aprilie 2022, în maxim 4 sesiuni de depunere de câte 2 (două) zile, după cum urmează: 17 martie (ora 9:00) – 18 martie (ora 16:00), 24 martie (ora 9:00) – 25 martie (ora 16:00), 31 martie (ora 9:00) – 1 aprilie (ora 16:00), 7 aprilie (ora 9:00) – 8 aprilie (ora 16:00). Citește mai multe despre sesiunile de depunere în Ghidul Solicitantului.
  • Pentru Granturi medii, în perioada în  perioada 30 martie (ora 9:00) – 1 aprilie 2022 (ora 16:00).

Mai multe detalii cu privire la aplicarea online sunt prezentate în Ghidul Solicitantului.

În cazul întâmpinării unor dificultăți legate de utilizarea sistemului online, poți adresa întrebări prin email la adresa support@fdsc.ro sau telefonic, la numărul 0757.579.176.

Documentele aferente Apelului În stare să Ajut 2022 pentru propuneri de proiect pot fi descărcate de pe pagina apelului.

În Stare de Bine este un program adresat organizațiilor neguvernamentale din România, susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC). Programul pune la dispoziția organizațiilor neguvernamentale 1.000.000 euro/ anual pentru inițiative destinate grupurilor vulnerabile, în domeniile cultură, sport și viață sănătoasă.

Sursa: www.instaredebine.ro