Anunț recrutare Expert verificare și selecție întreprinderi, Iași

ONITRADE LTD. S.R.L. cu sediul în Iași, angajează  Expert verificare și selecție întreprinderi în cadrul proiectului  POCU/227/3/8/118061 „Perfectionarea cadrelor de conducere în Regiunea Nord-Est” – perioadă determinată (8 luni).

Cerinte:

– Studii universitare de scurtă sau de lungă durata, absolvite cu diplomă de licență;

– Experiență profesională specifică în activități de informare/selectare/asistență a diferitelor categorii de grup țintă – 1 an

– Experiență în implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă

– Capacitate de analiză, sinteză și de asumare a responsabilităților;

– Abilități de lucru în echipă;

– Experiență utilizare PC (Word, Excel, Power Point);

– Abilitatea de a lucra în condiții de stres;

Atribuții:

  • Realizează metodologia de recrutare a întreprinderilor;
  • Stabileşte modalităţile de contactare a întreprinderilor din grupul ţintă şi organizează întâlnirile cu acestea;
  • Asigură informarea personalului de conducere din cadrul întreprinderilor din grupul ţintă cu privire la scopul şi activităţile proiectului;
  • Informează persoanele din grupul ţintă cu privire la datele care trebuie furnizate şi solicită acestora copii după documentele de înfiintare şi documente care atestă apartenenţa la grupul ţintă;
  • Completează formularele de selectie a întreprinderilor
  • Centralizează documentele de înfiintare ale întreprinderilor şi cele care atestă apartenenţa la grupul ţintă;
  • Realizează dosare individuale ale întreprinderilor identificate.

Cei interesați sunt rugați să transmită un CV Europass la adresa de e-mail  startup@onitrade.ro, până marți 24 iulie 2018, ora 16:00.