Antibiotice Iași angajează Analist Marketing

Antibiotice Iași angajează Analist Marketing.

Cerinţe şi abilităţi specifice:

Licenţiat în ştiinţe economice
Minim 1 an de experienţă în analiza de piaţă; experienţa în piaţa farmaceutică constituie un avantaj;
Cunoştinţe avansate ale pachetului MS Office;
Abilităţi de analiză, sinteză şi interpretare foarte dezvoltate;
Responsabilitate, corectitudine, atenţie la detalii, viteză de reacţie şi rapiditate în îndeplinirea atribuţiilor, capacitate de lucru cu respectarea termenelor limită;
Abilităţi de lucru în echipă, de relaţionare, dinamism, orientare spre rezultate;
Nivel avansat de cunoaştere a limbii engleze – constituie un avantaj.

Atribuţii şi responsabilităţi:

  • Analizează evoluţia pieţei farmaceutice (dimensiune, tendinţe, evoluţia produselor şi a companiilor concurente), evoluţiei generale a companiei Antibiotice, precum şi a produselor aflate în portofoliul companiei;
  • Realizează analize, rapoarte şi prognoze specifice activităţii de marketing, pentru produsele din portofoliu;
  • Realizează rapoarte de monitorizare a concurenţei;
  • Elaborează propuneri pentru noi analize / îmbunătăţiri în cadrul activităţii deja existente

Se oferă:

  • Angajare full time;
  • Pachet salarial motivant;
  • Oportunitatea dezvoltării carierei în cadrul unei firme de prestigiu;
  • Trainiguri de specialitate.

Cei interesaţi sunt rugaţi să trimită CV, însoţit de fotografie şi scrisoare de intenţie, documente de studii în xero-copie sau scanate, la adresa: Antibiotice S.A., Iaşi, str. Valea Lupului, nr. 1, cod 707410, Direcţia Resurse Umane, fax 0232-209633 sau e – mail: resurse.umane@antibiotice.ro, până la data de 12 mai 2017.

Relaţii suplimentare la telefon: 0232 – 209106, 0232-209211;

Numai candidaţii selectaţi pentru concurs vor fi contactaţi.

Află mai multe informații  pe www.antibiotice.ro.

Sursa: www.antibiotice.ro