AM POCU publică în consultare GS CS „Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali”

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunţă lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali” și a anexelor, documente aferente unui apel de proiecte de tip non-competitiv în cadrul Axei prioritare 4 POCU: Incluziunea socială și combaterea sărăciei.

Obiectivele acestui apel de proiecte sunt:

  • creșterea calității sistemului de asistență socială prin introducerea de instrumente, proceduri, mecanisme noi și prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem;
  • creșterea numărului de asistenți maternali și sociali la nivelul comunității.

Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali”

Anexe

Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 1 octombrie 2018, pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

 

Sursa: www.fonduri-ue.ro