AM POCU a lansat în consultare GS CS “Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri”

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene  a publicat, în consultare, Ghidul Solicitantului Condiții specifice “Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri”, AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.12, 4.13 & 4.14 aferent Obiectivelor specifice O.S 4.12 Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții prin furnizarea de servicii la nivelul comunității; O.S 4.13 Creșterea numărului tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat (cu vârsta de până la 18 ani) pregătiți pentru a avea o viață independentă; O.S 4.14 Creșterea numărului de asistenți maternali și sociali la nivelul comunității.

Acest apel reglementează condițiile de finanțare pentru acţiunile sprijinite de POCU privind prevenirea separării copilului de familie, iar pe de altă parte, pe dezinstituţionalizarea copiilor/tinerilor aflaţi în îngrijire în centrele de plasament clasice, care nu pot oferi acestora un mediu de îngrijire cât mai apropiat de cel familial.

Persoanele interesate pot trimite observaţii/propuneri privind îmbunătățirea Ghidului la adresa de  e-mail: serviciisociale@fonduri-ue.ro, până la data de 30.03.2018.

Sursa: www.fonduri-ue.ro