Fondul Roman de Dezvoltare Socială angajează Asistent director

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) intentioneaza sa contracteze, prin selectie, pe baza calificarilor atestate prin CV si a documentelor solicitate la depunerea candidaturii, si, ulterior, concurs, un ASISTENT DIRECTOR Cod COR 243217. Acesta va avea ca responsabilitati principale urmatoarele: Urmareste agenda conducerii executive Asista conducerea executiva, precum si coordonatorii de departamente in activitatea legata […]

Antibiotice S.A., Iaşi angajează Controlor calitate

Antibiotice S.A., Iaşi angajează CONTROLOR CALITATE, în cadrul serviciului Controlul Calităţii cu locaţie în Iaşi Cerinţe şi abilităţi specifice: Absolvent de studii liceale Abilităţi de organizare şi gestionare a timpului de lucru Bune abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă Capacitate de asimilare a cunoştinţelor specifice postului, seriozitate, flexibilitate, adaptabilitate Responsabilităţi: Prelevează probe din materii […]

Banca Naţională a României angajează Referent de specialitate

Banca Naţională a României angajează Referent de specialitate la Direcția Statistică – Serviciul raportări statistice directe Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 18 octombrie 2017 Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminată Atribuţiile principale ale postului colaborează cu furnizorii de date statistice – instituţii de credit, instituţii financiare nebancare, alte persoane juridice sau fizice […]

Organizaţia Naţională Cercetaşii României angajează Secretar Administrativ

Organizaţia Naţională Cercetaşii României anunţă selecţia unei persoane pentru poziţia de Secretar Administrativ. Responsabilităţile postului: Activități de secretariat; Preia, înregistrează, sortează şi transmite corespondenţa prin email, poştă, fax sau telefon; Planifică și organizează ședințe de lucru/ întâlniri/ evenimente la nivel local, regional și național; Operează depuneri/ ridicări de documente pentru ONCR; Organizează şi gestionează documentele […]

SOS Satele Copiilor România angajează PSIHOPEDAGOG pentru SOS Satul Copiilor Bucureşti

SOS Satele Copiilor România angajează PSIHOPEDAGOG pentru SOS Satul Copiilor Bucureşti Principalele responsabilităţi ale psihopedagogului: Organizează şi desfăşoară activităţi cu caracter recreativ în comunitatea locală (activităţi desfăşurate cu voluntari si/sau evenimente derulate împreună cu parteneri externi ai organizaţiei); Asigură sprijin în evaluarea potenţialului şi consilierea vocaţională a copiilor şi adolescenţilor; Sprijină familia SOS în procesul […]