FOND lansează cea de-a doua runda a Fondului de Mobilitate pentru experţi din societatea civilă România – Republica Moldova

FOND lanseaza cea de-a doua runda a Fondului de Mobilitate pentru experti din societatea civila Romania – Republica Moldova Termen limita pentru primirea aplicatiilor (pentru grant-uri) – 13 noiembrie, ora 17.00 Runda a II-a a Fondului de Mobilitate este implementata de FOND cu sprjinul financiar al Ministerului roman al Afacerilor Externe, prin programul Romaniei de […]

MFE publică spre consultare GS CS aferent cererii de propuneri de proiecte „Înregistrarea la Serviciul Public de Ocupare a tinerilor NEETs inactivi”

Ministerul Fondurilor Europene – Directia Generala Programe Capital Uman publica spre consultare Ghidul Solicitantului Conditii Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte „Înregistrarea la Serviciul Public de Ocupare a tinerilor NEETs inactivi”, proiect/proiecte selectate prin utilizarea procedurii non – competitive Obiectivul specific urmarit în cadrul acestei prioritati de investitii vizeaza:”Cresterea numarului tinerilor NEETs inactivi înregistrati […]

Cerere de propuneri de proiecte 2015, programul Erasmus +, Sprijin pentru IMM-urile care se implica în programele de ucenicie

Comisia Europeana a deschis cererea de propuneri de proiecte 2015 în domeniul încurajarii educatiei profesionale, al relatiei dintre piata muncii, intreprinderile mici si mijlocii si programele si strategiile de formare si învatare. Program: “Erasmus+” Titlul cererii de propuneri: “Sprijin pentru IMM-urile care se implica în programele de ucenicie” Data limita pentru depunerea aplicatiilor: 15 ianuarie […]

MFE publică spre consultare Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”Dezvoltare Locală Integrată

Ministerul Fondurilor Europene – Directia Generala Programe Capital Uman publica spre consultare Ghidul Solicitantului Conditii Specifice ”Dezvoltare Locala Integrata”, Axa Prioritara 4 – Incluziunea sociala si combaterea saraciei. Actiunile planificate în cadrul AP 4 vizeaza toate regiunile de dezvoltare. Ghidul Solicitantului Conditii Specifice ”Dezvoltare Locala Integrata”, Axa Prioritara 4 – Incluziunea sociala si combaterea saraciei […]