Târg de promovare a sectorului social și de recrutare voluntari

CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAŞI, vă invită la iniţiativa intitulată “Târg de promovare a sectorului social” care se va derula pe data de 24 Octombrie 2015 în intervalul orar 10.00 – 16.00 în Parcul Copou, municipiul Iași.

Acțiunea se va realiza în cadrul proiectului „Integrare activă prin educație și implicare socială!”, și are ca scop creșterea vizibilității ONG-urilor și a gradului de conștientizare privind importanța implicării în viața comunității. În acest sens, prin organizarea acestui târg avem în vedere promovarea serviciilor ONG-urilor participante și prezentarea oportunităților de voluntariat comunității ieșene.

În ziua evenimentului, vizitatorilor târgului le vor fi prezentate materiale de promovare a activității proprii și oportunitățile de voluntariat din cadrul fiecărei organizații, dintre cele 10 ONG-uri participante: Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași, Asociația Cluburilor Alcoolicilor în Recuperare, Asociația Glasul Vieții, Asociația Primul Pas, Fundația Alături de Voi România, Fundația Star Of Hope România, Fundația Serviciilor Sociale Bethany, Fundația Solidaritate și Speranță, Fundația World Vision România și Organizația Salvați Copiii Iași.

Proiectul „Integrare activă prin educație și implicare socială!”, este finanțat de Consiliul Județean Iași prin Programul pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

Mai multe informaţii privind acest proiect puteţi obţine la telefon: 0232-210085; 0729/550049; e-mail: contact@caritas-iasi.ro. Persoană de contact: Mariana Ursan, coordonator proiect.