Studenții UAIC pot primi finanțare de până la 100 000 de euro pentru înființarea unei afaceri

În cadrul proiectului „Educația juridică și antreprenorială – cheia succesului în afaceri! (IUS SMART)”, 350 de studenți din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) au oportunitatea de a participa la un program autorizat de formare antreprenorială, financiară și juridică și la un concurs de planuri de afaceri, în urma căruia cele mai bune 21 de planuri de afaceri vor primi finanțare cuprinsă între 40 000 și 100 000 de euro, în funcție de numărul de locuri de muncă create de firmele nou înființate.

Cei 350 de studenți selectați pentru a parcurge programul de formare antreprenorială, financiară și juridică trebuie să fie înmatriculați în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași la studii de licență (cel puțin în anul 2 de studii pentru specializările la care durata studiilor de licență este de 3 ani, respectiv cel puțin în anul 3 pentru specializările la care durata studiilor de licență este de 4 ani), la master sau doctorat și să aibă domiciliul/reședința în regiunea Nord-Est a României. Termenul limită pentru înscriere este 15 februarie 2022.

Informații complete despre condițiile de eligibilitate, conținutul dosarului și modalitățile de înscriere sunt disponibile pe site-ul www.ius-smart.uaic.ro

Proiectul IUS SMART își propune susținerea funcționării celor 21 de afaceri noi prin monitorizarea și oferirea de suport pentru asigurarea sustenabilității și menținerii locurilor de muncă nou create pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la finalizarea finanțării.

Pentru a se familiariza cu domeniul antreprenoriatului și activitățile din cadrul proiectului IUS SMART, studenții sunt invitați să participe, în perioada 1-15 februarie 2022, la o serie de conferințe de informare care se vor desfășura online, cu următoarele paneluri:

  • Provocări ale tehnologiei în dreptul antreprenorial, susținut de Prof. univ. dr. Carmen Tamara UNGUREANU (1 februarie 2022, orele 16.00-19.00, 8 februarie 2022, orele 16.00-19.00 și 15 februarie 2022, orele 16.00-19.00);
  • Antreprenoriatul și inovarea socială – vectori ai succesului în afaceri, susținut de Conf. univ. dr. Carmen TODERAŞCU (4 februarie 2022, orele 10.00-13.00, 9 februarie 2022, orele 10.00-13.00 și 11 februarie 2022, orele 10.00-13.00);
  • Cum putem deschide viitorul dezvoltării și specializării inteligente prin antreprenoriat, susținut de Conf. univ. dr. Corina FORĂSCU (4 februarie 2022, orele 15.00-18.00, 7 februarie 2022, orele 10.00-13.00 și 14 februarie 2022, orele 10.00-13.00);
  • Provocările mediului actual. Perspective antreprenoriale pentru o societate durabilă și rezilientă, susținut de Lector univ. dr. Alexandru BĂNICĂ (5 februarie 2022, orele 10.00-13.00, 10 februarie 2022, orele 10.00-13.00 și 12 februarie 2022, orele 10.00-13.00).

Proiectul „Educația juridică și antreprenorială–cheia succesului în afaceri! (IUS SMART)”, cod MySMIS 140103, contract nr. 24316/20.12.2021, este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Componenta 1: Innotech Student.

Mai multe informații despre proiectul IUS SMART sunt publicate pe site-ul www.ius-smart.uaic.ro

Sursa: www.uaic.ro