Proiect Erasmus Plus în domeniul Educației și Formării Profesionale implementat de Colegiul Economic Administrativ Iași

Colegiul Economic Administrativ Iași anunță derularea unui proiect Erasmus Plus, în domeniul Educației și Formării Profesionale, în perioada iunie 2022-august 2023, în urma obținerii acreditării de tip Erasmus, în domeniul Educației și Formării Profesionale, pentru perioada 01.02.2022-31.12.2027. Colegiul derulează, în perioada menționată, un proiect Erasmus VET, prin intermediul căruia elevii școlii pot avea acces la stagii de practică desfășurate într-un context european.

Durata: Proiectul se derulează pe o perioadă de 15 luni (iunie 2022- august 2023)

Scopul proiectului: Proiectul are în vedere dezvoltarea competențelor pentruantreprenoriatul durabil în rândul a 27 de elevi de clasa a X-a, într-o companie străină din domeniul energiei regenerabile, în perioada iunie 2022 – august 2023. Acest deziderat corespunde unei nevoi cheie a instituției,de a internaționaliza oferta de formare și de a spori experiența practică aelevilor școlii, într-un context european, într-o companie care aplică practicisustenabile de lucru, conform agendei 2030. Astfel, este evidentă permanenta preocupare a Colegiului Economic Administrativ Iași de a oferi elevilor standarde înalte de pregătire profesională și de a consolida cadrul unei educații care să corespundă cu politicile UE de antreprenoriat.

Activități propuse:

  • Organizarea unui stagiu de practică de 3 săptămâni, la companiiverzi din spațiul european;
  • Realizarea unui blog al stagiului de practică, de către eleviiparticipanți la mobilitate, în vederea înregistrării experienței de învățare într-un context european;
  • Înfințarea unei forme de exercițiu care să valorifice rezultatele învățării din timpul mobilităților și care să asigure transferulcunoștințelor, abilităților și atitudinilor pozitive vizate de SPP;
  • Realizarea unui ghid de practică ce va dezvolta noi modalități delucru cu elevii și companiile de practică locale, pornind de la experiența din mobilitate.
  • Organizarea a 3 activități de mentorat cu parteneri din alte școli VET.

Impactul asupra elevilor:

Îmbunătățirea muncii în echipă și a comunicării interpersonale în mediul economic, dezvoltarea limbii engleze pentru afaceri;

Accesul elevilor școlii la stagii de formare realizate în context european, inclusive accesul elevilor cu oportunități reduce la acest tip destagii de practică;

Impactul asupra profesorilor:

Profesorii însoțitori în mobilitate vor avea posibilitatea de a-șiîmbunătăți competențele profesionale prin valorificarea experienței privind educarea și formarea profesională într-o companie din spațiul european.

Impactul asupra instituţiei:

Stabilirea de parteneriate de cooperare cu companii ecologice din străinătate, oferind suport de formare specializată pentru elevii noștri, îndeplinind obiectivele educaționale din Agenda 2030. Deschiderea colaborării cu companii/firme de tip IMM din sectorul economic verde din spațiul european;

Creșterea vizibilității instituției școlare la nivel local și la nivel europeanprin stabilirea unor noi parteneriate educaționale.