Procedura de atestare și certificare a întreprinderilor sociale și a celor de inserție, aprobată ieri de Guvern

Guvernul a aprobat, ieri, 10 august, o hotărâre care stabilește, printre altele, procedura de atestare și certificare a întreprinderilor sociale și a celor de inserție. Este vorba despre HG privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 219/2015 privind economia socială.

Documentul reglementează, de asemenea, obligațiile întreprinderilor sociale, condițiile în care este suspendat sau retras atestatul de întreprindere socială, respectiv marcă socială, dar și modalitățile de raportare anuală a celor două tipuri de întreprinderi.

Mai mult, sunt definite categoriile de persoane care aparțin grupurilor vulnerabile care se pot încadra în întreprinderile sociale de inserție și documentele justificative pe care acestea trebuie să le prezinte pentru a-și dovedi apartenența la grup.

De asemenea, este definit planul județean de inserție socio-profesională.

Se preconizează că noul act normativ va contribui la:
– creşterea calitativă şi cantitativă a ocupării, prin crearea de locuri de muncă pe termen lung în cadrul întreprinderilor sociale de inserţie şi a întreprinderilor sociale;
– dezvoltarea de întreprinderi sociale de inserţie care asigură măsuri de acompaniere a persoanelor din grupurile vulnerabile pe termen scurt sau mediu, pentru integrare treptată pe piaţa muncii în economia reală;
– dezvoltarea şi promovarea eficientă a unor tipuri de servicii sociale şi produse pe care le pot furniza întreprinderile sociale de inserţie, ușor de recunoscut, datorită mărcii sociale;
– susţinerea şi dezvoltarea antreprenoriatului social, prin proceduri simple de atestare a întreprinderilor sociale;
– încurajarea creşterii numărului persoanelor care sunt nu numai consumatori, ci şi producători de bunuri sau furnizori de servicii, cu un impact social puternic, contribuind astfel la creşterea produsului intern brut și la reducerea sărăciei;
– creşterea capacităţii de identificare a unor oportunități noi de finanţare din fonduri europene și publice, dedicate sectorului economiei sociale, pentru cei care angajează persoane aparținând grupurilor vulnerabile.

Sursa www.mmuncii.ro