Prima mobilitate Erasmus + a Colegiului Economic Administrativ, Iași în cadrul acreditării în domeniul formării profesionale (4-17 iunie, Coasta de Azur, Franța)

În prima jumătate a lunii iunie, 35 de elevi ai claselor a 10-a din cadrul Colegiului Economic Administrativ, Iași, beneficiari ai proiectului Erasmus +, domeniul educării și formării profesionale au desfășurat 2 săptămâni de pregătire practică în Franța, pe Coasta de Azur în cadrul a opt companii din domeniile: economiei sociale și solidarității, energiei regenerabile, dezvoltării durabile. Francophonia a intermediat colaborarea colegiului cu cele opt companii de practică.

Companiile partenere au descris elevilor, ideea lor de afaceri, procesele economice specifice, oferindu-le o perspectivă globală asupra obiectului de activitate prin vizitarea departamentelor, asumarea rolurilor, realizarea sarcinilor de lucru aferente individual sau pe echipe.

Varietatea companiilor și a domeniilor de activitate au permis, per ansamblu, elevilor beneficiari, desfășurarea unei palete diversificate de activități practice în cadrul diferitelor departamente ale acestora, cum ar fi: realizarea unei oferte de cazare, amenajarea locuințelor asistate pentru persoanele aflate în dificultate; întocmirea documentelor de contabilitate primară; realizarea unor materiale promoționale (broșură de prezentare; crearea în echipă, alături de persoane cu dizabilități a posterului „Un sat Prietenos” din stikere, reviste și broșuri colecționate; realizarea unor prezentări Canva despre ei înșiși); organizarea și desfășurarea unor activități sportive sau de divertisment adaptate nevoilor și intereselor copiilor de grădiniță; crearea unor bijuterii, obiecte de artă, prin reciclarea/reutilizarea unor materiale; organizarea cărților donate pe categorii (vânzare/recondiționare); redactarea scrisorilor de atragere a unor donații; realizarea pachetelor cu diferite alimente, mâncare gătită și oferirea acestora oamenilor nevoiași; vizionarea unor videoclipuri cu diferite profesii, utilizând ochelari virtuali; realizarea unui chestionar privind preferințele culinare ale studenților și bugetul alocat prânzului, aplicarea acestuia, prelucrarea datelor și interpretarea rezultatelor; observarea activităților specifice obiectului de activitate al companiei de practică; organizarea serii interculturale (Francophonia a implicat elevii stagiari în organizarea serii interculturale în cadrul căreia colegii lor au prezentat dansuri și cântece populare, au răspuns cu brio la întrebările de cultură generală, au fost încântați de instrumentiști profesioniști din Austria, Germania, Rusia prin compozițiile acestora).

Pe parcursul mobilității, elevii au dobândit/și-au dezvoltat cunoștințe, abilități, și atitudini specifice curriculumului în dezvoltare locală ”Tranziția de la școală la locul de muncă”, conform standardului de pregătire profesională nivel 4. În plus, mobilitatea a permis dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale elevilor în domenii economice mai puțin dezvoltate pe plan local, dar de importanță strategică, ce vor fi valorificate în clasa a XI-a în cadrul orelor de firmă de exercițiu; a competențelor lingvistice în domeniul afacerilor.

Activitățile practice au fost completate în mod armonios și poetic de activitățile cultural-artistice, de recreere și socializare organizate în cadrul mobilității, ce au permis descoperirea patrimoniului cultural, istoric, natural al rivierei franceze: vizitarea Muzeului de Artă Modernă și Contemporană; Musée du Palais Lascaris; Catedrala Sf. Nicolae din Nisa; Cathédrale Sainte-Réparate de Nice; Promenade des Anglais; Colline du Château; Villefranche-sur-Mer; Monaco; Èze Village. Antreprenoriatul local (reprezentat de brânzeturi, dulciuri, parfumuri, țesături, săpunuri, restaurante) din Vieux Nice, piața Garibaldi, Villefranche-sur-Mer, Grasse constituie o sursă de inspirație pentru tinerii turiști.