Fundația Terre des hommes Romania lansează, în premieră, un ghid de construire a grupurilor sanitare pentru școlile din mediul rural

Fundația Terre des hommes Romania a creat, în colaborare cu Asociația Arhipera, primul „Ghid în vederea echipării cu grupuri sanitare interioare a școlilor din mediul rural”, destinat celor care trebuie să ofere această facilitate elevilor din România.

Câteva exemplare au fost deja trimise Ministerului Educației Naționale, Ministerului Muncii și Protecției Sociale (Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții), Ministerului Sănătății, Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și câtorva zeci de primării din țară, principalele autorități responsabile de școlile din România.

Ghidul (gratuit) își propune să încurajeze investițiile durabile și să prevină risipirea de fonduri, deoarece construirea unui grup sanitar pentru o școală costă minimum 45.000 de euro. „Realizarea de investiții sărăcăcioase este mult mai periculoasă decât situația de acum”, notează conf. dr. arh. Lorin Niculae. Pe de altă parte, este important ca toate entitățile implicate să conștientizeze ce efecte au grupurile sanitare neconforme asupra vieții copiilor.

În unele școli din mediul rural s-au realizat în ultimii ani construcții anexe ale clădirilor, pentru a avea grupuri sanitare exterioare. Acestea prezintă însă adesea probleme  arhitecturale și tehnice care au consecințe asupra copiilor pe mai multe planuri :

-sunt la depărtare de clădirea școlii și prespun o distanță considerabilă de parcurs în frig și, uneori, în întuneric (risc de agresiuni)

– lipsă de igienă, de confort, care duce la probleme de sănătate

– accesibilitate dificilă sau imposibilă pentru copiii cu dizabilități motorii

Construirea unui grup sanitar pentru o școală trebuie să respecte anumite norme arhitecturale și standarde de calitate, fără de care siguranța fizică, demnitatea și sănătatea copiilor sunt puse în pericol. Mai mult, fenomenul de bullying și abandonul școlar sunt favorizate de construirea necorespunzătoare a toaletelor.

Autorul ghidului lansat de Fundația Terre des hommes, conf. dr. arh. Lorin Niculae (Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București, președinte și fondator al Asociației Arhipera), oferă exemple proiectare care trebuie evitate: orientarea greșită a ușilor toaletei (sau pereților despărțitori) care permit astfel vizibilitate în interior și deci facilitează agresiunea și imixtiunea în intimitatea copiilor (de către alți copii sau adulți).

„Ghidul în vederea echipării cu grupuri sanitare interioare a școlilor din mediul rural” a fost realizat la inițiativa Fundației Terre des hommes Romania, care a implementat în ultimii trei ani proiectul „Sprijin pentru Infrastructura Socială, de Sănătate și Educație” (SHINE), în beneficiul copiilor din județul Bacău. În cadrul acestui proiect, Fundația Terre des hommes a realizat, cu sprijin financiar de la Fondation Botnar (Elveția) și alături de partenerii săi, 50 de investiții în infrastructura școlilor – inclusiv câteva grupuri sanitare – în unele dintre cele mai sărace comunități din zonă.

Kirsten Theuns, șefa Delegației Europa de Est a Fundației Terre des hommes susține: „Copiii din toată lumea și din România au dreptul să aibă acces la grupuri sanitare sigure, curate și corect construite.  Lipsa acestor facilități de bază poate avea consecințe grave asupra vieții copiilor în prezent, dar și în viitor, afectând starea lor de sănătate, rezultatele lor școlare și standardul lor de viață în general. Cred că această lucrare, dincolo de specificațiile tehnice utile arhitecților și școlilor, este o lectură folositoare și pentru organizațiile care se ocupă cu drepturile copilului, deoarece ele pot afla detalii despre problemele cu care se confruntă copiii zilnic, dar și soluțiile unora dintre ele”.

Lucrarea propune o serie de bune practici și standarde de respectat de către cei care contractează constructori și de către constructorii înșiși, însă se adresează unui public divers:

autorităților publice locale, în calitate de investitori, autorităților legislative și executive

• directorilor de școli și corpului profesoral din mediul rural și urban

• asociațiilor de părinți și elevilor, care trebuie să-și  cunoască drepturile și să le revendice

•  arhitecților și inginerilor proiectanți, constructorilor și furnizorilor de materiale și echipamente, investitorilor privați din sectorul educațional.

• ONG-urilor

Fundația Terre des hommes Romania încurajează toți acești actori ai societății să apeleze la lucrare ori de câte ori vor dori să investească sau să contribuie în vreun fel la dotarea cu grupuri sanitare a școlilor din România, fie ele în mediul rural sau urban. Ghidul de 180 de pagini este gratuit și este disponibil online, pe site-ul Fundației Terre des hommes Romania, la biblioteci și în 37 de comunități din județul Bacău. Poate fi, de asemenea, solicitat în versiunea sa print, pe adresa de email a Fundației : rou.office@tdh.ch.

Context

• Circa 1.180 de unități de învățământ funcționau în 2019 cu grupuri sanitare neconforme, dotate necorespunzător sau amplasate în exteriorul construcțiilor de învățământ (potrivit Ministerului Educației Naționale). Pentru acestea MEN a alocat 65 de milioane de lei anul trecut pentru a îmbunătăți condițiile grupurilor sanitare.

• Potrivit Raportului Child Rights Now !*, școlile din România care nu dispun de facilități corespunzătoare reprezintă peste o treime din total. Totodată, în multe școli, grupurile sanitare existente și-au depășit durata de viață și trebuie înnoite.

* Raportul Child Rights Now !* se referă la modul în care drepturile copilului au fost respectate în România în ultimii 30 de ani. El este o inițiativă a Alianței Joining Forces care reunește șase dintre cele mai mari organizații internaționale de protecție a copiilor și a fost publicat în 2019