Fundația Progress lansează SROI – un instrument de măsurare a impactului social al investițiilor în comunitate realizate de către companii

Fundația Progress anunță lansarea unui instrument pentru măsurarea impactului social al investițiilor în comunitate: SROI (Social Return on Investment). Acesta este destinat companiilor care doresc să evalueze și să raporteze eficiența investițiilor lor sociale într-un mod sistematic și riguros.

În contextul noii directive a Comisiei Europene privind raportarea de sustenabilitate corporativă (CSRD), companiile care îndeplinesc două din trei criterii – cifră de afaceri netă de peste 40 milioane euro, active de peste 20 milioane euro și 250 de angajați în medie pe parcursul exercițiului financiar – sunt obligate să facă raportări non-financiare începând din 2024. Aceste raportări cuprind mai mult de 1000 de tipuri de date din domeniile mediu, social și guvernanță. În domeniul social, sunt incluse peste 430 de tipuri de date, variind de la politici interne referitoare la forța de muncă până la impactul comunitar al activităților companiei.

Fundația Progress a adaptat pentru România instrumentul SROI (Rentabilitatea SOCIALĂ a Investiției) pe parcursul a 7 ani de măsurare și raportare a impactului social, acumulând o vastă experiență și expertiză în acest domeniu. Analiza SROI cuantifică beneficiile sociale, economice și de mediu ale proiectelor, transformându-le în valori monetare. Acest cadru metodologic atribuie o valoare în bani beneficiilor sociale, economice și de mediu create de o organizație, bazându-se pe analiza cost-beneficiu. Se evaluează astfel măsura în care investițiile cu impact social sunt eficiente din punct de vedere economic, oferind companiilor un raport clar între costuri și impactul generat, facilitând o comunicare eficientă cu stakeholderii.

„Există o cerere tot mai mare pentru mai multă transparență în ceea ce privește raportarea non-financiară din partea consiliilor de administrație, a investitorilor, a societății civile și a organismelor de reglementare. A comunica faptul că ai investit o anumită sumă de bani în proiecte sociale, educaționale sau de mediu aduce cu sine și responsabilitatea față de rezultatele obținute. A spune care este impactul generat de suma investită, a evalua starea inițială și finală a beneficiarilor implicați, a evalua unde a fost cea mai eficientă intervenție denotă GRIJĂ, atât pentru finanțele companiei, cât și pentru comunitățile pe care le sprijină companiile.”, a declarat Dr. Camelia Crișan, Director Executiv al Fundației Progress.

SROI pune accentul pe valoarea creată, traducând beneficiile aduse comunității în valoare financiară. Spre deosebire de ROI (Rentabilitatea Investiției), SROI ia în calcul beneficiile aduse comunității și le traduce în valoare financiară. Prin urmare, permite calcularea unui raport care pune în balanță costurile și rezultatele obținute; de exemplu, un raport de 1:2 arată că pentru fiecare unitate monetară investită, valoarea socială creată este de două unități.

„Fundația Progress evaluează toate intervențiile pe care le face folosind SROI. Avem proiecte cu grad mic de maturitate unde raportul SROI este de 1:1,85 lei, dar și proiecte mature unde SROI este de 1:7,96 lei. Ceea ce înseamnă că la fiecare leu investit, impactul este de aproximativ 2 lei, respectiv 8 lei. În acest fel, noi știm dacă activitățile propuse sunt eficiente în raport cu nevoile grupurilor țintă, iar partenerii noștri au un ordin de mărime al impactului asupra societății pe care-l exercită dincolo de business-ul lor de bază. Acest gen de raportare vine ca răspuns la cerințele de dublă materialitate pe care noua directivă privind raportarea non-financiară le cere de la companii, mai ales în ceea ce privește dimensiunea socială.”, continuă Dr. Camelia Crișan.

Fundația Progress oferă servicii de consultanță și analiză SROI companiilor care doresc să raporteze eficiența investițiilor lor sociale. Aceasta ajută organizațiile să înțeleagă și să maximizeze impactul social al proiectelor lor, oferind un instrument esențial pentru planificarea strategică și evaluarea pe termen lung a inițiativelor.

Pentru mai multe informații despre instrumentul SROI și despre activitatea Fundației Progress, vă rugăm să vizitați site-ul www.progressfoundation.ro.

Despre Dr. Camelia Crișan

Camelia Crișan este doctor în sociologie din anul 2012, cu o teză în domeniul responsabilității sociale a corporațiilor. Camelia este lector universitar la Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București. A publicat texte academice la edituri de prestigiu din străinătate, articole științifice și a făcut parte dintr-o echipă de cercetare avansată a unui proiect Horizon 2020. Camelia a adaptat și utilizat pentru prima dată în România metodologia SROI, împreună cu o echipă de consultanți, pentru a veni în ajutorul organizațiilor care doresc să evalueze eficiența și impactul social al proiectelor de RSC.

Pentru mai multe informații, puteți accesa https://bit.ly/CV_DrCameliaCrisan sau o puteți contacta la adresa de email camelia.crisan@progressfoundation.ro

Despre Fundația Progress

Fundația Progress este o organizație non guvernamentală, înființată în anul 1996 în Bistrița, ce contribuie la dezvoltarea instituțiilor comunitare, a persoanelor și grupurilor vulnerabile și ajută oamenii să devină mai puternici prin educație, tehnologie, cercetare și inovație. Organizația oferă sprijin cetățenilor pentru a evolua, a-și valorifica potențialul și a atinge bunăstarea în comunități durabile și reziliente. Prin parteneriatele create, Fundația Progress se concentrează pe facilitarea învățării pe tot parcursul vieții, transferul inovației, crearea de competențe IT și STEM și dezvoltarea de noi metodologii pentru proiectarea participativă și incluziunea socială. În îndeplinirea obiectivelor și pentru a ajunge la orice grup social, organizația folosește bibliotecile publice și spațiile comunitare din sate și orașe ca puncte focale de învățare și centre de inovație socială.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați www.progressfoundation.ro