Fundația Orange lansează un nou apel de proiecte în programul Lumea prin Culoare și Sunet

Fundația Orange lansează o nouă ediție a programului „Lumea prin Culoare și Sunet” în sprijinul persoanelor cu deficiențe de vedere sau auz. Orice organizație eligibilă ce dezvoltă proiecte prin care creează noi oportunități pentru persoanele cu deficiențe de vedere sau auz și contribuie la o societate incluzivă poate participa la concurs. Cu un buget de 300.000 de euro disponibil în 2023, „Lumea prin Culoare și Sunet” este cel mai mare program de finanțare din România dedicat persoanelor cu deficiențe de vedere sau de auz, inițiativă prin care Fundația Orange contribuie de mai bine de 10 ani la îmbunătățirea incluziunii sociale a persoanelor cu deficiențe senzoriale.

Până în prezent au fost implementate 46 de proiecte care contribuie la construirea unei lumi a șanselor egale, cu beneficii concrete pentru persoanele cu deficiențe senzoriale. Bugetul de peste 2,45 milioane euro a avut implicații directe pentru peste 700.000 de beneficiari direcți și indirecți. Proiectele au avut intervenții diverse: soluții digitale gratuite de accesibilizare în educație, mobilitate, experimentare directă și cunoaștere incluzivă, resurse educaționale și de suport pentru dezvoltare personală, sănătate mentală și emoțională, integrare mai facilă pe piața forței de muncă și siguranță online. Proiectele susținute sunt prezentate pe scurt în e-book LPCS.

Sprijinul financiar oferit în cadrul acestei ediții este disponibil tuturor organizaţiilor non-profit, instituţilor educaţionale sau culturale care dezvoltă proiecte în domeniul educației și angajabilității, accesibilității și mobilității în spații publice, culturii și participării la viața comunității. Vor avea prioritate în a primi finanțare proiectele ce au impact și rezultate clare, cele cu o componentă digitală, inițiativele sustenabile și care propun soluții inovatoare de incluziune, care au acoperire naţională sau cu un număr cât mai mare de beneficiari.

Anul acesta vor fi acordate 2 tipuri diferite de finanţare: granturi de până la 485.000 RON,  exclusiv pentru proiecte propuse în parteneriat de către mai multe organizații, cu durata între 24-36 luni, și granturi de până la 125.000 RON pentru proiecte depuse de o singură entitate și durata cuprinsă între 12-18 luni. Fundația Orange va investi în total 1.470.000 RON în inițiativele propuse prin proiectele selectate.

Aplicațiile se vor completa în limba engleză, online, până la data de 26 mai 2023, ora 17:00. Toate informațiile privind apelul de proiecte se găsesc pe website-ul fundației, în secțiunea finanțare: www.fundatiaorange.ro/finantare.  

Proiectele câștigătoare vor fi anunțate la începutul lunii septembrie.

De peste 10 ani creăm noi oportunități și șanse pentru viitor pentru mii de beneficiari aflați în situații dificile. Programul Lumea prin Culoare și Sunet arată angajamentul pe termen lung al fundației de a contribui la incluziunea persoanelor cu deficiențe de vedere sau auz și la valorificarea potențialului acestora la adevarata valoare. Credem cu tărie că împreună cu parteneri și voluntari devotați cauzelor putem să aducem schimbări importante, durabile, iar tehnologia digitală este un aliat în eforturile noastre de a ajunge la cât mai mulți beneficiari”, a declarat Ovidiu Ana, directorul Fundaţiei Orange.


Despre Fundația Orange

Fundaţia Orange este o organizaţie non-profit care se implică în viaţa comunităţii prin realizarea de proiecte de filantropie menite să aducă schimbări pozitive în viaţa persoanelor dezavantajate. Din anul 2012, Fundaţia Orange a investit peste 6 milioane de euro în cadrul programelor sale ce susțin dezvoltarea comunităților vulnerabile și integrarea persoanelor defavorizate, prin promovarea și implementarea tehnologiei și a metodelor digitale în proiecte de educație, cultură și incluziune socială. Pentru detalii, vizitaţi www.fundatiaorange.ro.